telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


18.3.2010 - Prijímacie konanie na funkciu: mladší záchranár Horskej záchrannej služby

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímacie konanie

na funkciu: mladší záchranár Horskej záchrannej služby,
Oblastné stredisko: Vysoké Tatry (počet pozícií: 3), Nízke Tatry (počet pozícií: 2), Západné Tatry (počet pozícií: 2), Malá Fatra (počet pozícií:1), Veľká Fatra (počet pozícií: 1), Slovenský raj (počet pozícií: 1)

Kvalifikačné predpoklady:
 Úplné stredné vzdelanie

Iné požiadavky:
 bezúhonnosť
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 pobyt na území SR
 ovládanie štátneho jazyka
 slovenské štátne občianstvo
 zmysel pre tímovú prácu
 flexibilita
 vodičský preukaz typu B
 práca s PC

Požadované doklady:
 písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 profesíjny životopis
 overená kópia rodného listu
 overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,
 potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. máj 2010

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 7. apríla 2010 na adresu:

Horská záchranná služba
Ing. Viola Zimmermannová
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.
Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne:

npor. Ing. Viola Zimmermannová,
tel. č. 052/7877730, zimmermannova@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.09.2023
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes