Informačný systém HZS na celkovú agendu Horskej záchrannej služby, obeh dokladov a tlačív /príkazné listy, pokyny, obežníky, odborná literatúra/,  správu odborných spôsobilostí pre celú SR , prehľad pohotovostí a lyžiarskych pohotovostí /dochádzka celkovo/, kataster lavín, agenda hlásení o úrazoch, štatistické spracovanie sledovaných ukazovateľov, celkový archív dokumentov vyhotovených pri činnosti HZS.

 

Okruhy IS:

-              Správa hlásení o úraze

-              Správa školení a spôsobilostí

-              Správa personálnej agendy

-              Správa povinností

-              Správa dokumentov

-              Správa Počasia

-              Správa lavínových dát a udalostí

-              Migrácia existujúcich dát

-              Štatistika

-              Nástroj pre tlačové zostavy a formuláre

-              Požiadavky vyplývajúce z analýzy zhotoviteľa

 

Vypracovanie zostavy konfiguračných nastavení s popisom a inf. o umiestnení

Archív nastavení a konf. súborov v el. podobe

Vypracovanie manuálu užívateľa

Vypracovanie manuálu správcu systému

predpokladaná náročnosť na tvorbu aplikácie a dátových štruktúr  700 hodín