Web aplikácia vyvinutá na mieru pre potreby HZS za účelom prezentácie Horskej záchrannej služby, posilnenie vzťahu s verejnosťou, nástroj pre vydávanie varovných oznamov pre pohyb vo vysokohorskom teréne pre minimalizovanie škôd na zdraví, živote a majetku občanov.  Publikovanie informácií a správ určených na zverejnenie/VO, prijímacie konania, tlačové správy a pod./

Okruhy Web:

www.hzs.sk

Redakčný systém webu

 Multiúrovňové menu

 Správa článkov, noviniek, blokov

 Správa fotogalérie, videogalérie

 Správa dát z IS HZS – vizualizácia a zverejnenie počasia, výstrah, lavínovej situácie, dát z meteostaníc HZS

 Správa verejných dokumentov

 Správa a zhotovenie vzhľadových predlôh min.4 podľa požiadaviek HZS

 Migrácia dát

www.laviny.sk

Redakčný systém

Multiúrovňové menu

 Správa článkov, noviniek, blokov

 Správa fotogalérie, videogalérie

 Správa dát z IS HZS – vizualizácia a zverejnenie počasia, výstrah, lavínovej situácie, dát z meteostaníc HZS

 Správa verejných dokumentov

 Správa a zhotovenie vzhľadových predlôh min.4 podľa požiadaviek HZS

 Migrácia dát

www.speleorescue.sk

Redakčný systém

Správa článkov, noviniek, blokov

Správa fotogalérie, videogalérie

Správa verejných dokumentov

Správa a zhotovenie vzhľadových predlôh min.4 podľa požiadaviek HZS

 Migrácia dát

Štatistika stránok - prehľady

Vypracovanie zostavy konfiguračných nastavení s popisom a inf. o umiestnení

Archív nastavení a konf. súborov v el. podobe

Vypracovanie manuálu užívateľa

Vypracovanie manuálu správcu systému

predpokladaná náročnosť na tvorbu aplikácie a dátových štruktúr 530 hodín