Podmienky účasti podľa zákona č.25 / 2006 Z.z.

-          § 26 ods. 2

-       § 27 ods. 1 písm. c)  za rok 2009

 

 

Predpokladaná hodnota zakázky do 44 000 EUR s DPH

 


Lehota na predloženie ponúk do 12.7.2010 do  10:00 hod SEČ

Horný Smokovec 52

06201 Vysoké Tatry


 

Miesto a čas otvárania ponúk  12.7.2010 11:00 hod SEČ

Horný Smokovec 52

06201 Vysoké Tatry