Pre zabezpečenie flexibility, rýchlej manipulácie, prenositeľnosti dát, komfortného plánu záloh a obnovy systémov HZS je požiadavka na virtualizáciu jestvujúcich operačných systémov a aplikácií bežiacich pod týmito systémami do virtuálnych strojov, ktoré sú tvorené celistvým blokom informácií, sú spravované z centrálnej konzoly a je možné ich presúvať medzi jednotlivými členmi virtuálneho klastra na základe dodržania podmienok vysokej dosiahnuteľnosti virtuálneho prostredia.

Okruhy VM:

-              Softvérová licencia na 3 servery (2 CPU na server)

o             počet možných virtuálnych CPU na virtuálny stroj 8

o             hypervisor pre správu fyzických prostriedkov servera a ich zdieľanie medzi VM simultánne. Vzdialený manažment prostriedkov

o             škálovateľné prideľovanie prostriedkov podľa záťaže za behu VM

o             manažér aktualizácií

o             záloha za behu VM

o             organizačný manažér pre prehľad a správu prostredia

o             nástroj pre zálohu a obnovu VM

o             splnenie podmienky vysokej dosiahnuteľnosti VM a automatický reštart VM pri hardvérovom zlyhaní

o             minimalizácia času na presun VM na prostriedky druhého servera pri údržbe

o             zonácia bezpečnostných úrovní

o             replikácia za behu VM po LAN, WAN bez nutnosti použitia natívnej replikácie založenej na uložisku

-              Inštalácia prostredia virtualizácie

-              Inštalácia VM na určených serveroch

-              Vytvorenie virtuálneho klastra

-              Nastavenie požadovaných funkcionalít  prostredia

-              Nastavenie záloh a obnovy

-              Vypracovanie konfiguračnej zostavy nastavení s popisom a inf o umiestnení

-              Vypracovanie manuálu správcu systému

-              Vypracovanie krízového plánu