1.4.-30.6.2012    
Slovak Telekom, a.s., Bratislava Záznam hovorov tiesňovej linky, hovorov GSM 11974.85
Slovak Telekom, a.s., Bratislava IP ústredňa s príslušenstvom 11925.54
Lichý Peter Ing.-Sport Rysy, Poprad Nosidlá záchranárske UT 2000 11640.00
Pharmacare Slovakia s.r.o., Nitra Defibrilátor poloautomatický PowerHeart G3 3900.00
Legia a.s., Trenčín Software pre AMS 8518.80
Ing.Štefan Pitonisk Arch-projekt Projektová dokumentácia a autorský dozor 4979.09
Karkusz  Róbert Ing., Gánovce Nosidlá záchranárske Kong, jaskyniarské Petzl 11956.00