pzu.hzs.sk - /pzu/Zmluvy/12/


[To Parent Directory]

19. decembra 2011 16:38 5294636 hzs-z-155-2011 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hn majetku štátu.pdf
19. decembra 2011 16:40 5343049 hzs-z-156-2011 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hn majetku štátu.pdf
1. decembra 2011 14:28 5586124 hzs-z-166-2011 Zmluva o dielo.pdf
5. decembra 2011 10:39 487095 hzs-z-172-2011 Dohoda o splátkach.pdf
5. decembra 2011 16:03 1089494 hzs-z-173-2011 Kúpna zmluva.pdf
5. decembra 2011 16:05 2658571 hzs-z-174-2011 Kúpna zmluva.pdf
5. decembra 2011 16:08 2028091 hzs-z-175-2011 Dodatok č_8 ku zmluve o zabezpečení lyžiarskej služby.pdf
6. decembra 2011 15:46 2468231 hzs-z-176-2011 Kúpna zmluva.pdf
12. decembra 2011 16:28 2029430 hzs-z-177-2011.pdf
7. decembra 2011 11:07 4651044 hzs-z-178-2011.pdf
7. decembra 2011 11:08 1595865 hzs-z-179-2011.pdf
7. decembra 2011 11:24 3682450 hzs-z-180-2011.pdf
16. decembra 2011 11:21 3448706 hzs-z-182-2011 Kúpna zmluva.pdf
19. decembra 2011 16:32 5037339 hzs-z-183-2011 Zmluva o zaisťovaní odbornej praxe.pdf
15. decembra 2011 16:43 399487 hzs-z-185-2011 Dohoda o uznaní záväzku.pdf
15. decembra 2011 16:48 651489 hzs-z-187-2011 Dohoda o uznaní záväzku..pdf
22. decembra 2011 17:16 2364423 hzs-z-189-2011 Kúpna zmluva.pdf
9. decembra 2011 14:20 671244 hzs-z-190-2011 Dohoda o zániku zmluvy.pdf
7. decembra 2011 14:44 563471 hzs-z-193-2011 Dohoda o zániku zmluvy.pdf
30. decembra 2011 12:21 3221620 hzs-z-200-2011 Dohoda.pdf
30. decembra 2011 12:24 727169 hzs-z-202-2011 Dohoda o zverení služobného psa.pdf
30. decembra 2011 12:22 318327 hzs-z-203-2011 Dodatok č_8 k rámcovej zmluve o poskytovaní leteckej techniky.pdf
30. decembra 2011 12:25 902825 hzs-z-206-2011 Zmluva o zabezpečení údržby príjazdovej komunikácie.pdf
30. decembra 2011 12:27 356868 hzs-z-207-2011 Dodatok č_5 k rámcovej zmluve o poskytovaní leteckej techniky.pdf
30. decembra 2011 9:45 695735 hzs-z-208-2011 Kolektvna zmluva pre príslušníkov na rok 2012.PDF
30. decembra 2011 11:03 529211 hzs-z-209-2011 Dodatok č.5 k zmluve o prenájme nehnuteľnosti.pdf
14. decembra 2011 13:47 331232 hzs-z-210-2011 Dohoda o ukončení.pdf
30. decembra 2011 13:47 940365 hzs-z-213-2011 Dodatok c_2 k najomnej zmluve.pdf