telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


9.10.2009 - Prijímacie konanie na funkciu: mladší záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Západné Tatry

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prijímacie konanie
na funkciu:
mladší záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Západné Tatry, miesto výkonu štátnej služby: Žiarska Dolina
mladší záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Západné Tatry, miesto výkonu štátnej služby: Zverovka

Kvalifikačné predpoklady:

 Úplné stredné vzdelanie

Iné požiadavky:

 bezúhonnosť
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 pobyt na území SR
 ovládanie štátneho jazyka
 slovenské štátne občianstvo
 zmysel pre tímovú prácu
 flexibilita
 vodičský preukaz typu B
 práca s PC

Požadované doklady:

 písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie (v žiadosti je potrebné uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov)
 profesijný životopis
 overená kópia rodného listu
 overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,
 potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 01. február 2010

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25. novembra 2009 na adresu:

Ing. Viola Zimmermannová
Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s výberovým konaním poskytne:
npor. Ing. Viola Zimmermannová
tel. č. 052/7877733
zimmermannova@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 30.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes