telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

    História - Vysoké Tatry

1873, Založený Uhorsko karpatský spolok (MKE). Na jeho prvom zasadaní bola prejednaná otázka horskej vodcovskej a záchrannej služby a jej prevencia.
1882, výbor Uhorského karpatského spolku vykonal pre horských vodcov školenie v poskytovaní prvej pomoci a záchrannej službe, ktoré viedli smokoveckí lekári Dr. Szontág, Dr. Jármay a slavkovský učiteľ Ambrózy.
1885, Vydaný nový vodcovský štatút, ktorý v § 12 obsahoval sta? v ktorej sa hovorí, že horský vodca je povinný poskytnú? prvú pomoc turistovi, ktorý je v neš?astí, chorobe alebo v inej nehode.
1892, Vytvorená osobitná odbočka s názvom „Tatranská odbočka Uhorského karpatského spolku„. Táto si na seba zobrala povinnos? horskej vodcovskej a záchrannej služby v horách.
1913, 28. decembra bola vytvorená Tatranská dobrovoľná záchranná komisia pri Uhorskom turistickom zväze. (bývalý MKE)
1921, Vytvorenie jednotnej celoštátnej organizácie Klub československých turistov. Na Slovensku sa vytvorila Slovenská komisia KČST. Tento prevzala organizovanie horskej vodcovskej a záchrannej služby. Zároveň vznikol horolezecký klub JAMES.
1923, JAMES sa ujíma riadenia v nových podmienkach Sboru tatranských horských vodcov a spravovania záchrannej služby.
1925, Hlavný stan Sboru tatranských horských vodcov a záchrancov sa premiestnil do Starého Smokovca.
1927, Vedením a riadením Sboru tatranských horských vodcov sa ujíma Slovenská komisia KČST.
1929, Sbor horských vodcov a záchrancov bol prevedený pod kontrolu Tatranskej komisie KČST. Vec záchrannej služby je zavedená do stanov tejto organizácie a zároveň je ich pracovnou náplňou.
1933, Vo Vysokých Tatrách sa vytvorila samostatná organizácia „Združenie pre záchrannú službu„.
1937, Združenie pre záchrannú službu bolo premenované na Spolok záchrannej služby vo Vysokých Tatrách.
1940, Vytvorenie Spolku Záchrannej služby Klubu slovenských turistov a lyžiarov.
1946, Záchranný zbor KSTL si za svoje sídlo zvolilo Štrbské Pleso.
1947, Z podnetu Oktaviána Otto Krejčího a Ivana Bohuša sa vytvorila miestna skupina záchranného zboru KSTL v Starom Smokovci.
1948, 17.novenbra bol konkretizovaný požiadavok na vytvorenie Tatranskej horskej služby Oktaviánom Otto Krejčím, Ivanom Bohušom a MUDr. Biringerom, prostredníctvom svojho čestného predsedu Michala Chudíka. Náčelníkom tatranskej skupiny bol v tom čase Imrich Nahálka. Ku koncipovaniu návrhov pre nadriadené orgány sa pripojil Vladimír Prošek a Konrád Andrejko.
1949, V zmysle zákona č.187/49 Zb. zrušil svoju činnos? KSTL. V tomto čase sa dokončili všetky prípravné práce na vytvorení Tatranskej horskej služby pri dočasnej správnej komisii, neskôr Jednotnom národnom výbore s právnou účinnos?ou od 1. januára 1950 so sídlom vo vile Klára v Hornom Smokovci.
1950, 20. január sa stal prvým pracovným dňom profesionálnej záchrannej služby.
1954, Od 1. februára preberá pod svoju starostlivos? všetkých zamestnancov Tatranskej horskej služby TURISTA n.p. Bratislava.
1954, Od 15. mája začala činnos? profesionálnej horskej záchrany na území Západných Tatier - sever pod organizáciou TURISTA n.p.
1955, Vznik okrsku na južnej strane Západných Tatier.
1956, 20. augusta bola profesionálna Tatranská horská služba na území Západných a Vysokých Tatier pridelený Správe Tatranského národného parku.
1963, Tatranská horská služba po prvý krát v dejinách požiadala Ministerstvo vnútra o pátranie po nezvestnej dvojici z Prahy vrtuľníkom Mi 4. Pátranie nebolo úspešné.
1965, Tatranská horská služba vykonala prvú záchrannú akciu vrtuľníkom Mi-4 na Popradskom Ľadovom štíte. Transport trval 78 minút, celá akcia 30 minút.
1965, Započatie stavby budovy Tatranskej horskej služby v Starom Smokovci.
1967, 16. decembra bol odovzdaný Dom Tatranskej horskej služby do používania.
1968, 22. júna Horskú službu ČSSR (ktorej členom bola aj THS) prijali za riadneho člena medzinárodnej organizácie IKAR na chate Mon Lino v Talianských Alpách.
1969, Dňa 7. mája havaroval vo Veľkej Studenej doline vrtuľník Mi-4. Pri havárii zahynul pracovník Tatranskej horskej služby Eugen Šándory, 27 ročný.
1973, Ministerstvo vnútra požiadalo Tatranskú horskú službu o vyskúšanie nového typu vrtuľníka Mi-2. Skúšky boli úspešné.
1977, Na hospodárskom dvore Technický služieb bol vybudovaný heliport, ktorý má slúži? na medzipristátia.
1979, Dňa 25. júna došlo pri záchrannej akcii v Mlynickej doline k havárii vrtuľníka LO FMV typu Mi-8. Pri havárii zahynuli dvaja členovia posádky mjr. BAČÁK Vladimír (49 r.), mjr. DVOŘÁK Václav (42 r.) a pä? pracovníkov Tatranskej horskej služby: JAMNICKÝ Bernard (36 r.), HUSKA Pavol (35 r.), HUDÁK Martin (33 r.), EŠTOČKO Štefan (25 r.) a KRIŠŠÁK Milan (35 r.)
1989, 27. februára sa kolektív pracovníkov Tatranskej horskej služby dohodol jednoznačne nepokračova? v leteckej záchrannej činnosti pomocou nevhodných typov vrtuľníkov.
1990, V septembri bola dobrovoľná členská základňa preradená od HS ČSZTV pod Správu TANAPu.
1990, Dňa 13. októbra pristál na popradskom letisku vrtuľník Alouette 3, zakúpený vo Francúzku pre potreby Tatranskej horskej služby.
1998, Dňa 2. decembra došlo k výpadku v ľadopáde z Prostrednej Velickej štrbiny pri nácviku členmi Tatranskej horskej služby. Pri tragédii zahynul JURSKÝ Ľubomír (44 r.)
2000, Dňa 11. novembra bola Tatranská horská služba prijatá do medzinárodnej organizácie združujúcej horské záchranné systémy IKAR - CISA.
2001, Dňa 17. augusta počas výstupu na Ganek zahynul TATARKA Vladimír (56 r.)

Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 19.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes