telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

    História - Západné Tatry

1893, prvá známa pátracia akcia. Hľadaný bol pastier dobytka miestnymi občanmi na Šindľovci a Lúčnej. Výsledok hľadania nie je známy.
1898, známa pátracia akcia po pastierovi oviec v oblasti Ráztoka -Rovienec ,nájdený bol po dvoch dňoch so zlomenou nohou.
1911, prvý známy zásah pri turistickom neš?astí .Na Ostrom Roháči zahynuli dvaja poľskí turisti -horolezci .Záchrannej akcie sa zúčastnili poľskí záchranári a miestni obyvatelia.
1920, 1935 je významné z hľadiska výstavby chát na Zverovke , Roháčskej cesty, Žiarskej chaty, Harichovej chaty a mnohých ďalších ,ktoré boli postavené klubom československých turistov a lyžiarov z Dolného Kubína a z L. Mikuláša.
1933, zahynul poľský turista pod Sivým vrchom.
1937, lavína z Jamnického sedla do Smutnej doliny zasypala turistu z Brna .Hľadania sa zúčastnili turisti a jedna čata horského práporu z Dol.Kubína.
1939, lavína z Volovca zasypala turistu z Plzne .Hľadania sa zúčastnili turisti a zamestnanci chaty.
1939, postavená chata v Žiarskej doline ,chatár Šlampa ,ktorý uskutočnil aj transport raneného /zlomenina nohy pri dostavbe chaty/,zo Žiarskej chaty do L.Mikuláša.
1944, vypálená Žiarska chata fašistami, zahynuli štyria partizáni.
1945, Vo februári previezla a previedla skupina záchranárov TOPR-u ranených partizánov cez Lúčnu zo Zverovky do Zakopaného.
2011, K 31.3.2011 odchádza do výsluhového dôchodku dlhoročný pracovník HZS Eduard Dzuroška a k 1.4.2011 nastupuje Tomáš Kúcik.
1954, V marci spustili lyžiari lavínu na 1.Roháčske pleso ,kde zahynula jedna účastníčka lyž .kurzu .Hľadania sa zúčastnili aj členovia už jestvujúcej Tatranskej horskej služby ,ktorí pre oblas? nechali materiál pre záchranné práce v lavíne.
1954, 1.februára Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport rozhodol ,že okrem iných horstiev aj v Západných Tatrách bude zriadená HS profesionálna i dobrovoľná.
1954, 15.mája začína oblas? svoju činnos? ,keď boli menovaní dvaja platení členovia: Karol Doboš a Michal Daňo.
1954, 1.decembra sa koná zakladajúca schôdza dobrovoľných členov na ?atliakovej chate za účasti náčelníka HS na Slovensku F Mrázika.
1955, Prvý kurz záchranárov na býv .?atliakovej chate pod vedením člena HS z V.Tatier Marka Rajčana.
1944, Počas II. Svetovej vojny horstvo poskytlo úkryt partizánskym skupinám, ktoré operovali na tomto území .Známe sú kuriérske cesty poľských vlastencov ,ktorí sprevádzali ľudí na Slovensko a ďalej do Maďarska. Tieto prechody boli uskutočňované Kôprovou ,Tichou ,Kamenistou dolinou. Za túto činnosť sa fašisti okrem pomsty na obyvateľoch, pomstili i na chatách ,z ktorých prevažnú časť vypálili.
1955, Vytvára sa pod oblas? na južnej strane ZT z iniciatívy Jána Odskoča so skupinou dobrovoľných členov (František Popovič ,Imrich Breza ,Adam Juráš).
1957, HS prešla do ČSZTV a profesionáli vo VT aj ZT pod Správu TANAP-u v Tatranskej Lomnici ,stali sa jej riadnymi zamestnancami.
1957, Po odstúpení Š.Šrobu bol za predsedu oblasti zvolený Ľudovít Habáň.
1957, Po odchode K.Doboša na miesto náčelníka nastúpil Michal Daňo ,za terénneho pracovníka bol prijatý Július Šiška.
1960, Vytvorený okrsok HS D.Kubín a pridelená mu bola starostlivos? o Kubínsku Hoľu a Lučivnú.
1960, Vybudovaný Dom HS na Zverovke podľa projektu arch .Karola Kozu. Bol vybudovaný aj záchranný domček na 1.Roháčskom plese.
1962, 7.júla bol na Zverovke kurz horských vodcov pre dobrovoľných členov.
1963, 28.mája vyhorela novopostavená ?atliakova chata a s ňou aj väčšina písomných materiálov, dokladov HS a zhorel aj záchranný materiál.
1963, Plateným pracovníkom na južnej strane ZT sa stal Adam Juráš bývalý chatár v Žiarskej doline, predsedom oblasti sa stáva Blažej Kováč.
1966, Sa začína s výstavbou domu HS v Žiarskej doline.
1967, Po odchode A.Juráša ,na jeho miesto nastúpil Ján Dzuroška.
1967, Vybudovaný záchranný dom v Žiarskej doline, otvorenie až 1.7.1969
1968, HS sa stala členom IKAR-u
1968, 16.januára na Kubínskej Holi lavína zasypala 50 študentov z toho 6 neprežilo.
1968, V zimnej sezóne spustený do prevádzky lyžiarsky vlek v Spálenej doline.
1975, 31.08 bol zo SZ steny Ostrého Roháča vyprostený horolezec pomocou vrtuľníka. Celá akcia trvala iba 35 min.
1976, Za predsedov oblastí boli zvolení: Roháče - Jozef Mintáľ ,ZT-juh - Blažej Kováč ,D.Kubín - Ján Kríženecký
1977, Členstvo HS napojené na novo vzniknutú TJ Roháče.
1978, Sa predsedom HS-ZT-juh stáva Dušan Mlynarčík.
1982, Po odchode M.Daňa sa Július Šiška stáva náčelníkom oblasti ZT-sever.Za terénneho pracovníka je prijatý Ján Jurina zo Zuberca.
1983, V ZT - sa vytvára samostatná oblas? Juh a z Vysokých Tatier sa pričlenil nový okrsok Podbanské.,náčelníkom sa stáva Ján Dzuroška predsedom oblasti ZT-juh sa stáva Rudolf Macho.
1984, Prijatý do ZT-juh nový profesionálny pracovník Eduard Dzuroška.
1986, Predsedom oblasti ZT-sever sa stáva Ing.Peter Volnár.
1987, Náčelníkom ZT-sever sa stáva Ján Jurina,terénnym pracovníkom Július Šiška.
1990, Vzniká Klub seniorov HS predsedom je Ing. Ladislav Kormaňák.
1991, Vzniká samostatná oblas? HS Orava,s náčelníkom Palom Brnčalom.
1991, Prijatý nový profesionálny člen THS ZT-sever Rudolf Žuffa zo Zuberca.
1992, Prijatý nový profesionálny člen THS ZT-juh Ján Žiška.
1994, Za predsedu oblasti bol zvolený Stanislav Jandura - sever, a staronovým predsedom na juhu sa stal Blažej Kováč.
1995, Schopnosti kolektívu a spoluprácu všetkých oblastí THS a HS na Slovensku preveruje jedna z najrozsiahlejších akcií pri lavínovom neš?astí v doline Parichvost, kde si záchranné práce vyžiadali vyše 5 tisíc hodín v krajne nepriaznivých podmienkach.
1995, Po odchode Júliusa Šišku do dôchodku na jeho miesto nastupuje Jozef Šuriňák.
1995, "Bolo vybudované ""Pietne miesto obetiam horských neš?astí"" Západných Tatier za veľkého úsilia Ing. arch. Milana Marenčáka a náč. oblasti ZT-j Jána Dzurošku."
2000, Odchádza Ján Dzuroška do dôchodku ,na miesto náčelníka je menovaný Karol Chvála.
2002, Po odchode Jozefa Šuriňáka nastupuje na jeho miesto Rastislav Šroba.
2002, Predsedom oblasti ZT-juh sa stáva Pavol Nemeš.
2003, 1.januára došlo k zásadnej zmene v organizačnom usporiadaní profesionálnej zložky HS na základe ktorej bola zlúčená THS - Tanap a HS na Slovensku do Horskej záchrannej služby a prechádza pod Ministerstvo vnútra SR. Oblasti ZT-sever a ZT-juh sa spájajú. Náčelníctvo je v Žiarskej doline, náčelníkom sa stáva Eduard Dzuroška. Sú prijatí ďalší traja pracovníci : Michal Pariža (Zverovka), Pavel Velkov a Dušan Trizna (Žiarska dolina.)
2004, Za náčelníka OS HZS Západné Tatry je menovaný Ján Kostka-Zelina. Z Oblastného strediska odchádzajú Pavel Velkov - do OS HZS Nízke Tatry a Michal Pariža. Prijatý je do Žiarskej doliny Marián Ileš a na Zverovku František Fukas.
2010, Odchádza do výsluhového dôchodku Ján Jurina. Na Školiace stredisko odchádza Ján Žiška. Prijatí do OS HZS Západné Tatry sú Zdenko Jurík a Lukáš Trizna do Žiarskej doliny a na Zverovku Peter Paľa a Ján Tegelhof.
2009, Odchádza z OS HZS Západné Tatry zo Žiarskej doliny Marián Ileš a prichádza Milan Madaj.
2011, 1.1.2011 Ján Kostka - Zelina sa stáva riaditeľom Školiaceho strediska HZS a za riaditeľa OS HZS Západné Tatry je vymenovaný Roman Švanda.
2006, Na Zverovku je prijatý Branislav Jurina.

Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 19.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes