telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

    Činnosť - Stredisko lavínovej prevencie

Po veľkej lavínovej tragédii na Kubínskej holi v r. 1968 sa podujala zriadiť Horská služba svoju odbornú zložku, ktorá by systematicky sledovala snehovú pokrývku a podmienky vzniku lavín na Slovensku. Po vzore alpských krajín začalo svoju činnosť v r. 1972 Stredisko lavínovej prevencie v Jasnej v Nízkych Tatrách pod Chopkom. Zameranie činnosti SLP bolo plánované na celý Karpatský oblúk v štátoch bývalej RVHP. V súčasnosti plní SLP všetky úlohy, týkajúce sa lavínovej prevencie na Slovensku, najmä:

  • pozorovanie vývoja snehovej pokrývky a meteorologických podmienok vzniku lavín v profile Chopka
  • denné sústreďovanie správ, potrebných na posúdenie lavínovej situácie v horstvách na Slovensku a denné vydávanie regionálneho lavínového bulletínu podľa medzinárodných pravidiel
  • centrálna evidencia lavín a vedenie lavínového katastra Horskej služby
  • organizácia preventívnych opatrení proti lavínam najmä odstrelom pomocou výbušnín
  • vedenie metodiky v lavínovej prevencii a záchrane
  • v medzinárodnom meradle SLP spolupracuje na úrovni lavínových komisií IKARu s Nemeckom, Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Talianskom, Slovinskom, Nórskom, USA, Kanadou a SLP má zvlášť dobrú spoluprácu s lavínovými službami vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku a Uzbekistane
  • SLP pomáha organizovať lavínovú službu v Poľsku
  • spolupráca s domácimi odbornými inštitúciami na poli lavínovej prevencie a problematiky vysokohorského prostredia (Vysoké školy technického a prírodovedného zamerania - diplomové práce, Lesnícke organizácie - posudku lesných hospodárskych plánov, Slovenský hydrometeorologický ústav - výmena dát a informácií, projekčné kancelárie - prílohy k územným katastrálnym plánom a pod.)
  • budovanie siete na automatizáciu zberu dát, potrebných na posúdenie lavínovej situácie a šírenie informácií týmito sieťami (automatické meracie stanice, prenosy grafických informácií a pod.)


 

Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 19.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes