telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Často kladené otázky

Mam záujem pracovať ako záchranár Horskej záchrannej služby. Mohli by ste mi prosim poradiť, ako mám postupovať ďalej - aké sú požiadavky, resp. na koho sa mám obrátiť?

Uchádzač o zamestnanie záchranára v našej organizácii musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • výborný zdravotný stav (prehliadka v špecializovanom zdravotníckom zariadení), organizácia neuzavrie pracovnú zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
  odmietne podrobiť vstupnej lekárskej prehliadke
 • predchádzajúce úspešné absolvovanie skúšky z oblasti horolezectva, lyžovania, miestopisu príslušnej oblasti a zdravovedy na základe požiadaviek školiaceho strediska a pred komisiou, ktorú na návrh vedúceho školiaceho strediska menuje riaditeľ horskej záchrannej služby, komisia je päťčlenná vrátane predsedu
 • vodičský preukaz skupiny B
 • trvalý pobyt v blízkom okolí príslušnej oblasti
 • iné prípady vstupu do zamestnania a prípadne výnimky posúdi riaditeľ organizácie
 • ďalej sa uchádzač zaviaže, že v určenej lehote absolvuje strednú zdravotnú školu - odbor zdravotný záchranár
 • je bezúhonný, predloží odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Táto podmienka je pre všetkých zamestnancov, nie len pre záchranárov
 • uvedené predpoklady musí zamestnanec spĺňať po celý čas trvania pracovného pomeru

S požiadovkou o prácu v HZS sa obráťte na riaditeľstvo HZS, adresa je uvedená v kontaktoch.


Čo predstavuje záchrana v horách, je to aj zdravotné ošetrenie?

Každý zásah treba rozdeliť na dve časti, jednou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a druhou technický zásah. Všetky úkony týkajúce sa zdravotnej starostlivosti aj naďalej uhradia zdravotné poisťovne. Technické zásahy si bude musieť postihnutý uhradiť sám. A to bez rozdielu, či bol porušený zákon, či si úraz a následný zásah záchranárov zavinil, alebo nie. Novela zákona č. 544/2002 Z.z. stanovuje, o aké technické zásahy ide. Napríklad vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytovanie prvej pomoci, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (teda lekár a lieky), preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku alebo zdravotníckemu zariadeniu, prevoz telesných pozostatkov. Typickým technickým zásahom je uviaznutie. Človek príde do terénu, kde nemá možnosť ísť ďalej ani sa vrátiť a vtedy potrebuje pomoc záchranárov. Časté sú aj pátrania po stratených osobách.


Čo je technický zásah?

Je to všetko to, čo nehradí zdravotná poisťovňa:

 • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
 • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
 • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
 • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
 • v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov,
 • pritom nezáleží na tom, či sa turista riadil alebo neriadil bezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannej služby, ak sa také niečo stane, musí hradiť náklady.

Budú záchranári obmedzovať návštevníkov v pohybe za účelom predchádzania úrazov?

Záchranári v horách nebudú nikomu brániť v pohybe, nebudú ich strážiť, ale ak sa turistom, horolezcom či skialpinistom niečo stane a budú ich zachraňovať, musia im náklady uhradiť.
Často sa ľuďom stane, že zostanú v horách a nemôžu sa odtiaľ dostať alebo utrpia vinou niekoho iného úraz, ale častejšie si ho sami zavinia svojou neopatrnosťou a nerešpektovaním pokynov horských záchranárov.


Aké sú základné povinnosti návštevníkov horských oblastí?

Povinnosti návštevníka a turistu

 • musí dodržiavať pokyny horskej služby,
 • riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
 • správať sa tak, aby neohrozoval vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
 • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti,
 • pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu sa musí zapísať do knihy vychádzok a výstupov,
 • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú.

Aké mám možnosti vrámci poistenia sa?

Podľa denníka SME z 16.6.2006 citujeme:

Poistenie do hôrAllianz-Slovenská poisťovňa

- preplatí nevyhnutné úkony horskej služby, ktoré vykonáva na záchranu poisteného v tiesni, prevoz chorého do zdravotníckeho zariadenia, náklady spojené so záchrannou akciou horskej služby, prvotné ošetrenie vykonané na odvrátenie ohrozenia života a akútnych bolestí,

- poistenie platí na celom Slovensku,

- poisťovňa za klienta preplatí náklady do výšky 500 – tisíc korún,

- poistenie sa bude dať uzatvoriť od konca júna v pobočkách, u reprezentantov a obchodných partnerov a vo vybraných cestovných kanceláriách,

- klient neplatí žiadnu spoluúčasť,

- základné poistenie na jeden deň bude stáť približne 20 korún, pri zimných a rizikových športoch bude príplatok, presné ceny však poisťovňa neposkytla.

 

Poistenie nákladov HZS

Kooperatíva

- poistenie kryje náklady poistenca, ktoré vzniknú, ak bolo kvôli jeho osobe pátranie alebo realizovaná záchranná akcia horskou službou,

- poistenie kryje len technické náklady záchrannej služby, nekryje zásah lekára, náklady na lieky a dopravu

- poistenie na jeden deň stojí 15 korún,

- maximálna suma, ktorú poisťovňa za klienta preplatí, je 300 – tisíc korún,

- poistenie platí vo všetkých horských oblastiach na Slovensku vrátane jaskýň a priepastí, v ktorých vykonáva horská záchranná služba svoju činnosť.

 

Union

- poistenie kryje náklady spojené s vyhľadávaním osoby v horskej oblasti, s vyslobodzovaním osoby, prepravu zachraňovanej osoby a prepravu telesných pozostatkov,

- poistenie sa bude predávať od 1.júla na všetkých pobočkách a expozitúrach poisťovne a aj prostredníctvom telefónu, poisťovňa rokuje aj s ubytovacími zariadeniami v horských strediskách, ktoré by tiež mali toto poistenie ponúkať,

- poisťovňa za klienta preplatí najviac 300 – tisíc korún,

- cena je od 10 korún na osobu za deň, celoročné poistenie bude ponúkať za 390 korún,

- poistenie je platné na celom území Slovenska v horských oblastiach, kde zasahuje horská záchranná služba

 

Out & Aktive

Generali

- poistenie kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie vo vysokohorskom teréne, spadá sem napríklad doprava, letecké pátranie pri zablúdení, úraze či uviaznutí v horách, zásahy na zemi v prípade dostupného terénu,

- výška poistného krytia je 300-tisíc korún,

-Generali ponúka toto poistenie v dvoch variantoch: základný kryje náklady pri pešej turistike, zjazdovom a bežeckom lyžovaní, snoubordingu, sánkovaní alebo jazde na boboch, druhý variant zahŕňa okrem týchto aktivít aj lyžovanie a snoubording mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, lyžiarske túry, paragliding, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách, jaskyniarstvo a jazdu na snežných vozidlách,

- základný variant stojí 20 korún na deň alebo 500 korún na rok a rozšírený variant stojí 40 korún na deň a 1000 korún na rok,

- poistenie sa nevzťahuje na zásahy, ktoré boli potrebné v dôsledku hrubej nedbanlivosti, poisťovňa za takéto konanie považuje predovšetkým pobyt vo vysokohorskom teréne, ak bol vyhlásený stav nebezpečenstva alebo pohyb po uzavretých chodníkoch a oblastiach,

- poistenie sa bude dať uzatvoriť cez internet na stránkach www.generali.sk, v pobočkách poisťovne a vo vybraných hoteloch, informačných strediskách, cestovných kanceláriách a záujmových združeniach


Je poistenie Alpenverein platné aj na území Slovenskej republiky?

Všetkým slovenským a zahraničným turistom platí poistenie v rámci členstva Alpenverein aj na území Slovenskej republiky.


Aký je postup pri úhrade nákladov spojených so záchrannou akciou v rámci členstva Alpenverein?

V prípade úrazu Horská záchranná služba zasiela faktúru za výkon záchrannej akcie priamo postihnutému, ktorý si následne uplatní náhradu v poisťovni UNIQA.


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 19.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes