telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


9.3.2010 - Prijímacie konanie - záchranár Malá Fatra júl 2010

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prijímacie konanie

na funkciu: mladší záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Malá Fatra

 

Kvalifikačné predpoklady:

-  Úplné stredné vzdelanie

 

Iné požiadavky:

-  bezúhonnosť

-  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-  zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby

-  pobyt na území SR

-  ovládanie štátneho jazyka

-  slovenské štátne občianstvo

-  zmysel pre tímovú prácu

-  flexibilita

-  vodičský preukaz typu B

-  práca s PC

 

Požadované doklady:

-  písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie

-  profesíjny životopis

-  overená kópia rodného listu

-  overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-  overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka

-  kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR

-  vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,

-  potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

 

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. júl 2010

 

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 7. apríla 2010 na adresu:

Horská záchranná služba

Ing. Viola Zimmermannová

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry     

 

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: npor. Ing. Viola Zimmermannová,

tel. č. 052/7877730, zimmermannova@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 15.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes