telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


22.10.2010 - Prijímacie konanie

Untitled Document

Prijímacie konanie na  funkciu – operátor OSTV

Riaditeľ Horskej záchrannej služby, štátnej rozpočtovej organizácie oznamuje, že podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov sa uskutoční prijímacie konanie na funkciu operátor operačného strediska tiesňového volania.  Úspešný uchádzač bude vymenovaný do dočasnej štátnej služby na určitú dobu, na zastupovanie počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby príslušníka.
Organizačná jednotka        

 • Operačné stredisko tiesňového volania

Miesto výkonu štátnej služby 

 • Horný Smokovec 52. 062 01  Vysoké Tatry

Kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné vzdelanie

Iné podmienky

 • slovenské štátne občianstvo
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území Slovenskej republiky
 • prax viac ako 2 roky
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka, znalosť uchádzač preukazuje maturitným vysvedčením, prípadne vysvedčením o ukončení  minimálne 4. ročníka jazykovej školy, prípadne iného vzdelávacieho zariadenia, dokladom o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí, medzinárodne uznávaným certifikátom alebo iným dokladom preukazujúcim ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka na stredne pokročilej úrovni.
 • dobrá znalosť horských oblastí spadajúcich do zásahového územia  HZS
 • komunikatívnosť
 • vodičský preukaz B
 • práca s PC

Požadované doklady

 • písomná žiadosť o prijatie do služobného pomeru
 • profesijný životopis
 • overená kópia rodného listu
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka
 • kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátnej príslušnosti SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti uchádzača podrobiť sa previerke fyzickej zdatnosti.

Predpokladaný termín nástupu do dočasnej štátnej služby je 1. december 2010.
Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12. novembra 2010 na adresu:

Horská záchranná služba
Štefániová Alena
Horný Smokovec 52
062 01  Vysoké Tatry

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou. Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne:
Alena Štefániová,
tel.. č. 052/7877733, personalistika@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 22.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes