telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


22.11.2010 - Prijímacie konanie na funkciu – mladší záchranár Horskej záchrannej služby

Riaditeľ Horskej záchrannej služby, štátnej rozpočtovej organizácie oznamuje, že podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov sa uskutoční prijímacie konanie na funkciu:
mladší záchranár Horskej záchrannej služby
oblastné stredisko                                        
Nízke Tatry, Malá Fatra, Slovenský raj

Úspešný uchádzač bude vymenovaný do prípravnej štátnej služby

Kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné vzdelanie

Požadované podmienky

 • slovenské štátne občianstvo
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území Slovenskej republiky
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné podmienky

 • flexibilita
 • vodičský preukaz B
 • práca s PC
 • zmysel pre tímovú prácu

 

Požadované doklady

 • písomná, vlastnoručne podpísaná  žiadosť o prijatie do služobného pomeru
 • profesijný životopis
 • overená kópia rodného listu
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia za účelom  preukázania ovládania štátneho jazyka
 • fotokópia občianskeho preukazu na preukázanie občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu
 • potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti uchádzača podrobiť sa previerke fyzickej zdatnosti.

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. január 2011.
Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 1. decembra 2010, 13.00 hod. na adresu:

Horská záchranná služba
Štefániová Alena
Horný Smokovec 52
062 01  Vysoké Tatry

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou. Informácie súvisiace s prijímacím konaním Vám budú poskytnuté na základe Vašej žiadosti prostredníctvom
e-mailovej  adresy  personalistika@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 22.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes