telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


4.4.2011 - Prijímacie konanie na funkciu záchranár špecialista Horskej záchrannej služby, Stredisko lavínovej prevencie

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie oznamuje, že podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa uskutoční prijímacie konanie
na funkciu: záchranár  špecialista Horskej záchrannej služby, Stredisko lavínovej prevencie

Kvalifikačné predpoklady:

 • Bakalárske vzdelanie

Požadované podmienky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území SR
 • ovládanie štátneho jazyka
 • slovenské štátne občianstvo

Iné podmienky:

 • zmysel pre tímovú prácu
 • flexibilita
 • vodičský preukaz typu B
 • práca s PC
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni mierne pokročilý

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie do služobného pomeru
 • profesíjny životopis
 • overená kópia rodného listu
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. jún 2011

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 8. apríla 2011, 13.00 hod. na adresu:
Horská záchranná služba
Ing. Viola Zimmermannová
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry     

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.
Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: npor. Ing. Viola Zimmermannová,
tel. č. 052/7877730, zimmermannova@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 22.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes