telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


15.4.2011 - Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou

Untitled Document

Výzva na predloženie ponuky -  zákazka s nízkou hodnotou

 
Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 37879693                                                                 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pprap.Jana Huščavová
Telefón: 052 78 777 28
e–mail: sklady@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Nákup rádiostaníc a náhradných dielov (viď Príloha č.1)

P.č.

Druh: Tovar

Počet
kusov

Cena za kus bez DPH

Cena spolu za bez DPH

 

 

1

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
do 10.000,- €

4. Lehota na predkladanie ponúk
02.05.2011 do 15.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

5. Miesto na predkladanie ponúk:

Názov organizácie:  Horská záchranná služba, Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pprap.Jana Huščavová
Telefón: 052 78 777 28
e–mail: sklady@hzs.sk

 

6. Jazyk ponuky

   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní  v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
najnižšia cena

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
kúpna zmluva s platnosťou 1 rok.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry
(podľa objednávok)
  
10. Doplňujúce doklady a informácie
nie sú

 

 

pprap.Jana Huščavová
odb.ref.pre evid.majetku
sklad. hospodárstvo

Príloha č.1
Por.č. Zoznam rádiostaníc a náhradných dielov Cena bez DPH
    za ks/bal.
1. konektor BNC 6 mm krimplovací  
2. konektor BNC 6 mm skrudkovací  
3. koax. kábel Belben H1000  
4. koax. kábel RLA10 11mm  
5. koax. kábel 11mm  
6. koax. kábel 6mm  
7. konektor BNC samec RLA10   
8. konektor BNC samec Belden   
9. konektor "N" samec Belden  
10. konektor "N" samec RLA 11mm  
11. konektor "N" 11mm  
12. konektor "N" samica Belden  
13. konektor "N" samica RLA 11mm  
14. konektor "N" samica 11mm  
15. AKU *HNN9012* NiCd do (GP-Waris)  
16. AKU COMP HNN9628 do GP300  
17. Doska - display HLN8047 do GP300 SEL5  
18. Doska - display GP 360  
19. Doska - display GP 380  
20. klávesnica gum. DTMF SEL5 do (GP300)  
21. klávesnica gum. DTMF SEL5 do (GP360)  
22. klávesnica gum. DTMF SEL5 do (GP380)  
23. krytka ext.konektora GP300  
24. krytka ext.konektora GP340  
25. krytka PTT tlačidla GP340  
26. adaptér pre audio píslušenstvo HLN9716  
27. náhlavná súprava |ENMN4012|  
28. programovací a testovací kábel CM 360 + softvér (USB)  
29. programovací a testovací kábel GM 380 + softvér (USB)  
30. programovací a testovací kábel GP 380 + softvér (USB)  
31. klip Waris |HLN9714|GP340  
32. antenny  mag. Spodok  
33. anténa voz. |PVA001| 73-174 MHz (3,5m  
34. antena Motorola |PMAD4015|  
35. anténa všesmerová BGR 160 MHz  
36. anténa voz. |PVA004| 149 - 174 MHz  
37. anténa smerová – základňová 160MHz  
38. gombík na prep.kan. GP 300 – 16k  
39. gombík na prep.kan. GP 300 – 8k  
40. gombík na prep.kan. GP 340 – 16k  
41. gombík na prep.kan. GP 380 – 255k  
42. gombík ovládania hlasitosti GP 380 – 255k  
43. gombík ovládania hlasitosti GP 300   
44. gombík ovládania hlasitosti GM 380  
45. gombík ovládania hlasitosti CM 360  
46. gombík ovládania hlasitosti GM 340  
47. diodový usmer. mostík KBP01 - 2A/100V  
48. kabelové oko 6mm  
49. kabelové oko 8mm  
50. kabelové oko 10mm  
51. Poistka nožová 5-20A  - 5, 7.5, 10, 15,  
52. kontox spray  
53. spray CRC - WD40 200ml (olej)  
54. lámacia svorka  PS4 (svorkovnica)  
55. lámacia svorka PS2.5 (svorkovnica)  
56. izolačná páska PVC 15/10  
57. svorka BEČOV  
58. pásik BEČOV k svorke ZSA16  
59. páska vulkanizačná  
60. H07V-K 10,0 mm2 žlto-zelená (CYA 10,0)  
61. Krystal 1893880  - 18938800  
62. bleskoistka IS-50NX-C0  
63. páskový prepojovací vodič GP-Waris  
64. predny plast. panel GP360 SEL5  
65. predny plast. panel GP380 SEL5  
66. predny plast. panel GP300 SEL5  
67. Konektor zadný na GM 300 samica  
68. reprodktor a mikrofón s prep. Káblikom GP300  
69. Prepäťová ochrana na 230V  
70. mikrofón Motorola (GP300,P110)  
71. Duplexer  
72. BAT |CJ12-40| 12V/40Ah  
73. sieťový zdroj AD MT3100 (pre Motorola)  
74. sieťový zdroj 12V/10A s vývodom  na záložný zdroj  
75. držiak mikrofónu  
76. reproduktor s držiakom HSN8145B  
77. sluch+mik |MDPMLN4442|  
78. transformátor sieťový k nabíjaču GP 300 3hod.   
79. transformátor sieťový k nabíjaču GP 340   
80. transformátor sieťový k nabíjaču GP 300 10 hod.  
81. Nabíjač GP 300 10 hod.  
82. Nabíjač GP 300 3 hod.  
83. nabíjač |MDHTN3001| (GP-Waris)  
84. Púzdro nylonové  - GP380  
85. Púzdro nylonové  - GP300   
86. GSM Brána ATEUS DATA 501053  
87. repeater Manager Zetron 30 (901-9416)  
88. rdst Motorola GP 340 16k VHF  
89. rdst Motorola GP 360  VHF  
90. rdst Motorola GP 380  VHF  
91. rdst Motorola GM 340  VHF  
92. rdst Motorola GM 360  VHF  
93. rdst Motorola GM 380  VHF  
94. ripíter VHF – 5-tón  
  Cena za celý predmet obstarania spolu bez DPH  

 

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 23.07.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes