telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


19.7.2011 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

2. Predmet zákazky

Predmetom je poskytnutie veterinárnej starostlivosti pre služobnú kynológiu na základe jednotlivých objednávok zadávaných verejným obstarávateľom.

Druh: Tovar, Služba, Práca

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Vakcinácia:

 

 

 

 

 

Biocan DHPPI

 

 

 

 

 

Biocan DHPPI-L

 

 

 

 

 

Biocan DHPPI-LR

 

 

 

 

 

Biocan R

 

 

 

 

 

Duramune DP-C  

 

 

 

 

 

Duramune DHPPI-LC

 

 

 

 

 

Duramune DHPPI-LR

 

 

 

 

Doplnkové vakcinácie:

 

 

 

 

 

Biocan B (lymská borelioza)

 

 

 

 

 

Biocan M (microsporum canis)

 

 

 

 

 

Nobivac KC (kotercový kašel)

 

 

 

 

Základné úkony:

 

 

 

 

 

Klinické vyšetrenie

 

 

 

 

 

Vyšetrenie opakované

 

 

 

 

 

Vyšetrenie moču

 

 

 

 

 

Vyšetrenie trusu

 

 

 

 

 

Odber krvi +vyhodnotenie BCH a hematol .profilu

 

 

 

 

Podanie liečiv:

 

 

 

 

 

p.o.

 

 

 

 

 

i.m./s.c.

 

 

 

 

 

i.v.

 

 

 

 

 

kanylácia

 

 

 

 

 

anestézia

 

 

 

 

Eutanázia (podľa hm.)

 

 

 

 

likvidácia kadáveru (podľa platného cenníka ...)

 

 

 

 

Čipovanie a vystavenie pet pasov

 

 

 

 

Invázne zákroky:
(zákroky pri lokálnom/celkovom znecitlivení)

 

 

 

 

             

Extrakcia mliečnych zubov

 

 

 

 

 

Extrakcia trvalých zubov

 

 

 

 

 

Odstránenie zub. kameňa ultrazvukom

 

 

 

 

 

Laváž zvukovodu

 

 

 

 

 

Othematom

 

 

 

 

 

Operácie zvukovodu

 

 

 

 

 

Hernia pupočná

 

 

 

 

 

Hernia iná

 

 

 

 

 

Kastrácia psa /samca /

 

 

 

 

 

Brušná chirurgia

 

 

 

 

 

Operácia na oku - viečka

 

 

 

 

 

Operácia na oku - rohovka

 

 

 

 

 

Operácia na oku - slz. aparát

 

 

 

 

RTG vyšetrenia

 

 

 

 

Edukačná činnosť:

 

 

 

 

Cestovné náhrady

 

 

 

 

Pohotovostné príplatky

 

 

 

 

Písomné správy o zdravotnom stave, liečebnom postupe

 

 

 

 

Veterinárne osvedčenie

 

 

 

 

Vet. osvedčenie pre zviera, kt. poranilo človeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9.300 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
21.7. 2011 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena za úkony veterinárnej starostlivosti.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Zmluva podľa zákona č.513/1991 Z.z.. Trvanie zmluvy od 1.8. 2011 – 1.8. 2014.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.

 10. Doplňujúce doklady a informácie
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes