telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


21.11.2011 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

         1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs
2. Predmet zákazky

Kanadské sane

Technická špecifikácia:

Rozmery: 

dĺžka saní: 2040 mm
šírka ložnej plochy: 550 mm
váha: 15 kg

Kanadské sane sú vyhotovené z nerezového materiálu. Sanice sú z dvoch nerezových obdĺžnikových profilov, opatrené krídielkami proti zošmyknutiu. Ložná plocha saní je z nerezového plechu, ktorý je pokrytý penovou gumou hr. 1cm. Konštrukcia je spevnená štyrmi priečnymi nerezovými profilmi. Aby bolo možné sane zdvihnuť aj s pacientom, je na zadnej strane saní držiak z nerezovej guľatiny.
Upevnenie pacienta pri prevoze je pomocou 5 ks textilných popruhov ktoré sú pripennené na sánky pomocou slučky tak, aby sa dali kedykoľvek vymeniť. Šírka popruhov je 40 mm. Popruhy majú dostatočnú dĺžku na to, aby sa dali použiť na krížové upevnenie pacienta.  Sane majú rúčky z nerezového obdĺžnikového profilu. Držadlá sú potiahnuté  pevnou gumou, a sú opatrené slučkami z kože. Slučky sú pripevnené k rúčkam nerezovými skrutkami M4 tak, aby sa dali v prípade potreby vymeniť.  Zaistenie rúčok na sánkach je pomocou závlačiek, ktoré sú pripevnené na sánky pomocou textilného lanka. Rúčky sú naviac istené popruhom s patentným uzáverom.

Druh: Tovar, Služba, Práca – Sane zvozné

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Kanadské sane

kus

1

––––––––-

––––––––––

 

––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 1 .350 €.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk
23.11. 2011 do 14.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

 

6. Jazyk ponuky

   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

 

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu a farby.

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.

 

10. Doplňujúce doklady a informácie
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Prílohou cenovej ponuky je aj technický výkres výrobku.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.06.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes