telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


30.11.2011 - Výzva na predloženie ponúk zákazky s nízkou hodnotou

Výzva č.1

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, ráca – Pomôcky osobného zabezpečenia

Horolezecké stúpacie železá 14 hrotové, možnosť asymetrickeého a symetrického nastavenia predných hrotov,  váha 1 pár: 900g – 1050g

Prsný úväz, univerzálna veľkosť, váha 1 ks: 250 – 280 g

Sedací úväz, možnosť vycentrovania pásu dvomi nezávislými prackami, odpojiteľný zadný elastický pás na nožných popruhoch, obvod pása 80 – 100 cm, váha 1 ks: 500 – 530 g

Pravý ergonomický lanový blokant  pre priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 175 – 195 g

Samoblokovacia zlaňovacia brzda pre priemer lana 9 – 12 mm, váha 1 ks: 245 – 326 g

Kompaktná kladka s pevnými bočnicami pre priemer lana 13 mm a menej, váha 1 ks: 85 – 90 g

Kompaktná kladka s integrovaným blokantom pre priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 145 – 165 g

Speleologická prilba s tromi zdrojmi svetla – váha 1 ks: 600 – 725 g

Záložný blokant  pre priemer lana 8 – 11 mm, váha 1 ks: 150 – 190 g

Nožný blokant ľavý pre priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 100 – 120 g

 Hrudný lanový blokant pre priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 100 – 130 g

Kompaktný núdzový blokant pre priemer lana 8 – 11 mm, váha 1 ks: 30 – 39 g

Kotviaca doska, otvory o priemere min. 19 mm, váha 1 ks: 280 – 350 g

Kotviaca doska, otvory o priemere min. 19 mm, váha 1 ks: 190 – 210 g

Oceľová karabína so závitovou poistkou zámku do 32 mm, váha 1 ks: 250 – 290 g

Kompaktná kladka s integrovaným blokantom, zapúzdrené guličkové ložisko, pre priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 250 – 265 g

Oválna karabína so šroubovacím zámkom na použitie s kladkami, váha 1 ks: 70 – 75 g

Oválna maticová spojka so závitovou poistkou 16 mm, váha 1 ks: 55 – 60 g

Kladka s otočnými bočnicami, zapúzdrené guličkové ložisko pre priemer lana13 mm a menej, váha 1 ks: 155 – 185 g

Dvojitá prusíkova kladka, zapúzdrené guličkové ložisko pre priemer lana11 mm a menej, váha 1 ks: 120 – 135 g

Popruhový tlmič pádu, dĺžka 0,2 m, celková dĺžka 1,6 m, PF 2,  váha 1 ks: 130 – 154 g

Karabina HMS váha 1 ks: 85 – 90 g      

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 1 100 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
1.12. 2011 do 13.30 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky

   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.

 10. Doplňujúce doklady a informácie
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky.

Výzva č.2

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                           
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – Lano horolezecké pre záchranárov

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Pracovné záťažové syntetické lano
1x200m červené, 1x200m žlté
Lano je povrchovo ošetrené elastomérovou -  polyuretánovou vrstvou GEOTHANE.  Spletenec lana tvorí 12 prameňov,  priemer lana je 8mm, váha 4KG/100m, medzná sila roztrhnutia 50kN.

kus

2

––––––––-

––––––––––

 

––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 3 .700 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
2.12. 2011 do 13.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky

   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.06.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes