telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


14.2.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: ppráp. Jana Huščavová
Telefón: 052 78 777 28
E –mail: sklady@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – Náhradné náplne pre laserové a atramentové tlačiarne

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Náhradná náplň pre laserové zariadenia:
*Canon i-Sensys MF4550d
čierna farba, počet strán výtlačkov 2100
*Canon i-Sensys LBP5050
čierna farba, počet strán výtlačkov 2300
farba azúrová, purpurová, žltá
počet strán výtlačkov 1500
*Canon i-Sensys MF8050
čierna farba, počet strán výtlačkov 2300
farba azúrová, purpurová, žltá
počet strán výtlačkov 1500
*Canon i-Sensys LBP6650dn
čierna farba, počet strán výtlačkov 2300
čierna farba, počet strán výtlačkov 5500
*Canon i-Sensys LBP7200cdn
čierna farba, počet strán výtlačkov 3400
farba azúrová, purpurová, žltá,
počet strán výtlačkov 2900
Náhradná náplň pre atramentové zariadenia:
*HP OfficeJet H470
čierna farba, počet strán výtlačkov 500
trojfarebná, počet strán výtlačkov 600
*HP Photosmart premium
čierna farba, počet strán výtlačkov 500
farba azúrová, purpurová, žltá
počet strán výtlačkov 750
*Epson Stylus D78
čierna farba, počet strán výtlačkov 300
farba azúrová, purpurová, žltá
počet strán výtlačkov 400

kus


––––––––-

––––––––––

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 420 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2012 do 10.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: ppráp. Jana Huščavová
Telefón: 052 78 777 28
E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky

Ponuky, ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.06.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes