telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


17.2.2012 - Výzva na predloženie ponuky zakázka s nízkou hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie:
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,

IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
pprap. Miroslav Dupej

Telefón: 052 78 777 27

E –mail: doprava@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – Oprava motorového vozidla Peugeot 206 SW

Počet t.j.

Veľká servisná prehliadka pri 150 000 km

1x

Výmena rozvodov

1x

Oprava spojky – únik oleja z kľukovej hriadele

1x

Oprava zadných bŕzd

1x

Oprava uloženia tlmičov

1x

 3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 1 700 €.

 4. Lehota na predkladanie ponúk

21.2. 2012 do 14.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

 5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie:
Horská záchranná služba Vysoké Tatry,

Sídlo organizácie:
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

pprap. Miroslav Dupej

Telefón: 052 78 777 27
Mobil: 0903 624 145
E –mail: doprava@hzs.sk

 6. Jazyk ponuky

  Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní  v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Objednávka. 

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes