telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


8.3.2012 - Výzva na predloženie ponuky zakázka s nízkou hodnotou

Ponuka

Výzva č.1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: práp. Daniela Režnáková
Telefón: 052 78 777 27
E –mail: bezpecnost@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca  - Odborné prehliadky a odborné skúšky NN elektrické prípojky a zariadenia

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Odborné prehliadky a odborné skúšky NN elektrické prípojky a zariadenia – zahrňujú  merania elektrického obvodu v rozvádzači

meranie

1

––––––––

––––––––––

Odborné prehliadky a odborné skúšky NN elektrické prípojky a zariadenia – zahrňujú  merania bleskozvodu – meranie zvodu

meranie

1

––––––––––

––––––––––

 

––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 


3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur 9 985 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk

15.03. 2012 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: práp. Daniela Režnáková

Telefón: 052 78 777 27

E –mail: bezpečnosť@hzs.sk

6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení požiadaviek uvedených v bode 10.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Zmluva o poskytnutí služby na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Odborné prehliadky s budú vykonávať v nasledovných objektoch Horskej záchrannej služby : Dom HZS Horný Smokovec 23, Riaditeľstvo HZS Horný Smokovec 52, Dom HZS Jasná 83 , Dom HZS Bystrá 98, Záchranná stanica Čertovica, Záchranná stanica Srdiečko, Dom HZS Žiarska 220, Dom HZS Zverovka 374, Dom HZS Vrátna, Záchranná stanica Príslop, Záchranná stanica Paseky, Záchranná stanica Kubínska hoľa, Dom HZS Donovaly 504, Záchranná stanica Martinské hole, Dom HZS Čingov, Záchranná stanica Dedinky. Súčasťou predloženej ponuky bude aj platné osvedčenie podľa zákona č. 124/ 2006 § 15 a § 16.

Výzva č.2

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: práp. Daniela Režnáková
Telefón: 052 78 777 27
E –mail: bezpecnost@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca - Odborné prehliadky a odborné skúšky prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Odborné prehliadky a odborné skúšky prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov – I. triedy

meranie

1

––––––––

––––––––––

Odborné prehliadky a odborné skúšky prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov – II. Triedy

meranie

1

––––––––––––

––––––––––––

Odborné prehliadky a odborné skúšky prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov – III. Triedy

meranie

1

––––––––––––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur 9 895 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk

15.03. 2012 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: práp. Daniela Režnáková

Telefón: 052 78 777 27

E –mail: bezpečnosť@hzs.sk

6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení požiadaviek uvedených v bode 10.


8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Zmluva o poskytnutí služby na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.


9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Odborné prehliadky a odborné skúšky prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov v objektoch Horskej záchrannej služby : Dom HZS Horný Smokovec 23, Riaditeľstvo HZS Horný Smokovec 52, Dom HZS Jasná 83 , Dom HZS Bystrá 98, Záchranná stanica Čertovica, Záchranná stanica Srdiečko, Dom HZS Žiarska 220, Dom HZS Zverovka 374, Dom HZS Vrátna, Záchranná stanica Príslop, Záchranná stanica Paseky, Záchranná stanica Kubínska hoľa, Dom HZS Donovaly 504, Záchranná stanica Martinské hole, Dom HZS Čingov, Záchranná stanica Dedinky. Ďalej budú vykonané odborné prehliadky retranslačných staníc Lomnický štít, Kláštorisko, Neznáma, Chopok, Skalka, Krížna, Snilovské sedlo a Kubínska hoľa. Súčasťou predloženej ponuky bude aj platné osvedčenie podľa zákona č. 124/ 2006 § 15 a § 16.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 23.07.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes