telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


16.4.2012 - Výzva na predloženie ponuky zakázka s nízkou hodnotou

Výzva č.1

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                           

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Zostava PC :
CPU i5-750/RAM 4GB/HDD 500GB/
DVD DRW/VGA GF9300/GL/DVI/
R0,1/OS W7Pro

ks

2

------

------

Monitor: LCD 24" 1920x1080 300 cd/m

ks

2

------

------

bezdrát. klávesnica + myš

ks

2

------

------

Multifunkčné zariadenie (farebné, laserové+ scanner):  A4, 19/4ppm, DADF, USB, net

ks

1

------

------

tlačiareň laser mono, A4, 22ppm, duplex, USB, net

ks

1

------

------

záložný zdroj 800 VA

ks

2

------

------

Dataprojektor : Native XGA (1,024 x 768), MaximumUXGA (1,600 x 1,200), WSXGA+ (1,680 x 1,050)

Video Compatibility: NTSC (3.58/4.43), PAL(B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p,1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,576i)
Aspect Ratio: 4:3 (Native), 16:9
Contrast Ratio: 2000:1Displayable

ks

1

------

------

 

------

------

------

DPH 20%

Cena spolu s DPH

------

------

------

------

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 3 .310 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk

23.04. 2012 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála

Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
  Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013.

10. Doplňujúce doklady a informácie

 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ROP 2007 – 2013  v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.


Výzva č.2

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

 2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Kancelársky balík :
Excel, Powerpoint,Word, OneNote, Publisher

ks

16

------

------

Antivír (Win7/32/64)

ks

16

------

------

 

------

------

------

DPH 20%

Cena spolu s DPH

------

------

------

------

 3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 4 .040 €.

 4. Lehota na predkladanie ponúk

23.04. 2012 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

 5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013.

10. Doplňujúce doklady a informácie

 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ROP 2007 – 2013  v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes