telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


18.6.2012 - Otvorenie a stav turisticky značených chodníkov v horských oblastiach

Dňom 15. júna 2012 skončila sezónna uzávera turisticky značených chodníkov v horských oblastiach. Príroda je však stále silnejšia, ako najopatrnejší človek a s týmto vedomím musíme do hôr vstupovať. A vstupom do vysokohorského terénu sa podstatne menia podmienky, na ktoré je obyčajný človek zvyknutý a razom je odkázaný iba na svoje schopnosti, pričom je v možnostiach človeka ich ovplyvniť a vo vysokej miere aj eliminovať. HZS preto odporúča prispôsobiť trasu fyzickej zdatnosti, nosiť so sebou vhodnú výstroj a výzbroj, vyhnúť sa neskorým nástupom na túru, nesprávnemu pohybu v teréne a v prípade náhlej zmeny počasia túru prerušiť a včas sa vrátiť, pretože zmena počasia má veľký vplyv nielen na schodnosť vysokohorského terénu ale aj na samotného človeka. Aj pri najlepšie pripravenej túre môže z rôznych príčin dôjsť k nehode, preto v prípade úrazu alebo núdzovej situácii, s ktorou si neviete poradiť, volajte NON STOP dispečing Horskej záchrannej služby – t. č. 18300 alebo Linku tiesňového volania integrovaného záchranného systému - t. č. 112. Akékoľvek zmeny vo všetkých oblastiach HZS súvisiacich s TZCH, počasím či výstrahami budú vždy aktuálne zverejnené na webovej stránke www.hzs.sk. Stav turistických chodníkov v jednotlivých oblastiach k dnešnému dňu je nasledovný:

Vo Vysokých Tatrách môže pri prechode turistických trás v pásme lesa dôjsť už pri slabšom vetre k pádu suchých konárov, stromov a ich vrcholcov. Umelé zabezpečovacie pomôcky (reťaze, kramle) v značkovaných vysokohorských sedlách sa v určitých miestach stále nachádzajú pod vrstvou snehu. Vo vysokohorských polohách, pri prechode značkovaných turistických sediel - Sedielko, Priečne sedlo, Prielom, Poľský hrebeň, Kôprovské sedlo, Bystrá lávka a na niektorých tienistých úsekoch turistických trás sa nachádzajú snehové polia. Pri ich prechode je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a stále používať horolezeckú výstroj - stúpacie železá, horolezecký čakan a prilbu. Vplyvom oteplenia môže dôjsť k samovoľnému uvoľneniu kamenných lavín na snehových poliach. Ostatné nižšie položené TZCH sú schodné, dbajte však na zvýšenú opatrnosť.

Schodnosť chodníkov v horskej oblasti Nízke Tatry je dobrá, chodníky sú bez snehu ako zo severnej, tak z južnej strany. Tyčové značenie je zreteľné. Zvýšenú pozornosť venujte v oblastiach kde sa vykonáva ťažba dreva, z dôvodu výskytu kalamitného dreva na turistických chodníkoch.

V Západných Tatrách je väčšina chodníkov v Roháčoch schodná, sneh už je len na niektorých miestach, ale ten sa dá bez problémov prejsť. Zaisťovacie pomôcky ako reťaze a kramle sú v poriadku.

V Slovenskom raji je stav technických zariadení vo väčšine roklín vyhovujúci. V rokline Malý Kyseľ sa chystá výmena drevených rebríkov, ktorá by mala byť zrealizovaná do začiatku júla. V Prielome Hornádu boli vymenené niektoré stupačky, reťaze a drevené rebríky. Zároveň boli uskutočnené úpravy technických zariadení v ostatných roklinách, kde bol ich technický stav už nevyhovujúci. Všetky opravy technických zariadení v celom Sovenskom raji sú v kompetencii obcí Hrabušice, Spišské Tomášovce, Smižany, Letanovce a Stratená. Upozorňujeme turistov tejto oblasti, že opravy technických zariadení budú prebiehať aj počas letnej sezóny tak, aby čo najmenej obmedzovali turistov. Správa NP Slovenský raj oznamuje, že v dňoch 19.-21. 6. 2012 budú dočasne uzavreté dva turistické chodníky na území NP Slovenský raj a to zelená turistická značka vedúca z Tomášovského výhľadu k rázcestiu pod Tomášovským výhľadom a taktiež modrá značka vedúca z Letanovského Mlyna po rázcestie Biely potok - ústie. Na uvedených úsekoch turistických chodníkov bude v tomto čase prebiehať pílenie suchých stromov ohrozujúcich bezpečnosť turistov. Uzávera bude v teréne riadne označená v spolupráci s Horskou službou z Oblastného strediska Slovenský raj. Ostatné chodníky sú pred letnou sezónou otvorené.

Po minulotýždňových dažďoch sú chodníky vo Veľkej Fatre na mnohých miestach blatisté a šmykľavé. Po silných vetroch sú popadané stromy v miestach od Rakytova po Malinô Brdo, ďalej od Valaskej Dubovej po Poľanu v oblasti Choča a od Kľaku smerom na Martinské Hole. V oblasti Malej Fatry sú všetky turistické chodníky schodné. Zimné uzávery TZCH v lavínových terénoch sú zrušené. Od 15. 6. 2012 je zrušená aj uzávera Veľkého Rozsutca, ktorý bol uzavretý z dôvodu ochrany prírody. V lokalite Jánošíkové Diery bola prevedená rekonštrukcia chodníkov ako i zabezpečovacích zariadení (rebríky, stupačky, lavičky, madlá a reťaze), ktoré boli poškodené námrazou, snehom, padajúcimi kusmi ľadu a lavínami. Modro značený TZCH v úseku od Chaty pod Chlebom na Mojžišové pramene je poškodený lavínami. Upozorňujeme návštevníkov, že za daždivého počasia je v miestach poškodenia šikmý blatistý terén a je potrebné zvýšiť opatrnosť. Žlto značený TZCH - Stohová skratka (chrbát Stohu-Medziholie) je poškodený lavínami v miestach lavínových žľabov. V Starohradskej doline je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť z dôvodu ťažby dreva v tejto lokalite.

Aby bol pohyb vo vysokohorskom teréne bezpečný, prinášal nám pekné zážitky a neohrozovali sme seba a ostatných, prosíme o dôsledné dodržiavanie pokynov HZS a návštevných poriadkov národných parkov. Nezabúdajme, že šťastie praje pripraveným!

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 30.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes