telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


19.6.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,

IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála

Telefón: 052 78 777 24

E –mail: chvala@hzs.sk

 

2. Predmet zákazky

 

Druh: Tovar, Služba, Práca

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Jaskynné záchranné nosidlá musia mať a umožniť:
 
        pevnostné dvoj alebo trojbodové popruhové ukotvenie s kovovými očkami
        oderuvzdornú podložku pre transport úžinami (ťahanie aj po zemi)
        vstavaný nastaviteľný úväz pre postihnutého (hrudný i sedací)
        nastaviteľnú opierku nôh pre postihnutého pri transporte vo
        vertikálnej polohe
        upínanie pre horizontálny transport nosidiel po tyrolských traverzoch
        umožnenie transportu vo vertikálnej polohe
        umožnenie zmeny polohy pri transporte z vertikálnej na šikmú a
        vycentrovanie nosidiel do inej potrebnej polohy
 

Ku každým nosidlám je potrebné dodať aj transportný vak.

Rozmery 1 ks nosidiel: 190x50x5 cm, Váha 1 ks nosidiel je 11,50 kg.

kus

2

––––––––-

––––––––––

 
Záchranné nosidlá musia mať a umožniť:
 
        vhodné pre peší transport dvoma záchranármi
 – možnosť založenia nosidiel na plecia záchranárov,
konštrukcia nosidiel je kovová,  rozložiteľná do transportného vaku
pričom po zložení nosidlá majú rozmer 60x40x25 cm, váha nosidiel je 13 kg,
        nosidlá musia mať pevnostné body pomocou ktorých 
je možné vykonať spust alebo podves, pevnostný bod
na uchytenie transportného kolieska o priemere 40 cm a váhe 5kg,
        možnosť upnutia hliníkovej chrbticovej ochrany na spodnej 
časti nosidiel, ktorá je z dvoch nezávislých platní o rozmeroch
87x38 cm a 84 x 38 cm, váha obidvoch platní je 3,6 kg
        nosnosť nosidiel je 180 kg,
·         Predmetom zákazky je dodanie 2ks nosidiel, 
4 ks chrbticovej ochrany, 2 ks transportného kolieska,
4ks transportných držadiel používaných pri transporte s kolieskom.
      

 

2

 

 

 

––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 .990 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk

22.6. 2012 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála

Telefón: 052 78 777 24

E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Objednávka.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.

10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.06.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes