telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


6.11.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

Ponuka č.1

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

2. Predmet zákazky
Druh: Tovar, Služba, Práca  - Diskové pole typu SAN do serverovej skrine (rack)
 
Technická Počet Cena za t.j. Cena spolu
  jednotka t.j. bez DPH v EUR bez DPH v EUR
veľkosť  :  výška 2U
1x modulárna skriňa Uložiska
2x MSA FC/iSCSI Combo Modular Smart Array Controller
1x 8Gb Dual Port PCI-e Fibre Channel Host Bus Adapter
2x 2 m LC-LC Multi-Mode OM3 Fibre Channel Cable
starostlivosť o hw : 1x  Proactive Care Svc.6hr Call to Repair w24x7 coverage. SW supp 24x7,Std 2hr remote Resp. Incl Proactive/Reactive Svc
Kompatibilný s VmWare vSphere 5
ks  1    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 800,- €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

09.11.2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov  alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

Ponuka č.2

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
 Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
 Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
 IČO: 37879693                                                                          

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
 Telefón: 052 78 777 24
 E –mail: chvala@hzs.sk

2. Predmet zákazky
Druh: Tovar, Služba, Práca  - Firemný server do serverovej skrine - rack Technická Počet Cena za t.j. Cena spolu
  jednotka t.j. bez DPH v EUR bez DPH v EUR
veľkosť:  výška 2U
CPU :2 procesory 2.5 GHz / 6 jadier na procesor/ 15 MB cache 95 W
výkon procesora min. 10800 bodov v Passmark
RAM: 16 GB PC3-10600R
Zdroj napájania : 2x  460W min.
HDD :   
2x 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise
5x  600GB 6G SAS 15K LFF Dual Port
Backup: NAS server, 2GHz Marvell, 512MB DDR3, SATA 4x HDD, 2xGL, Raid 0,1,5,6, iSCSI, 2x 1TB HDD 7200rpm
Rozvádzač : 1x 19“ rozvádzač s perforovanými dverami, 42U, 1970x600x1000mm (v x š x h)
5x 19” perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnost 80 kg
1x 19” rozvodný panel 8x230V, prepätová ochrana, filter, 1.3U, 3m
1x 19" Patch panel KOMPAKT UTP 24xRJ45/u, Cat.5E
5x Patch kábel FTP 5m
Kompatibilný s VmWare vSphere 5
ks  1    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 7 600,- €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

09.11.2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

Ponuka č.3
(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca  - UPS záložné napájanie (dodávka a inštalácia):

 

Technická

jednotka

Počet

t.j.

Cena za t.j.

bez DPH v EUR

Cena spolu

bez DPH v EUR

Veľkosť :  Stojaca na výšku 1490x813x353 (VýškaxHĺbkaxŠírka)

Výkon: 8000 Watts / 10 kVA

Vstup 400V 3PH / Výstup 230V, 400V 3PH

 Smart-Slot, Extended runtime model

zahrňuje: batériové moduly inštalované pri dodávke, šrubovacie nosníky, CD so softwerom,

inštalačnú príručku, napájacie moduly inštalované pri dodávke, manuál, karta pre riadenie cez web/SNMP

1x odborná inštalácia do existujúcich rozvodov v budove na prepojenie pre súčinnosť s motorgenerátorom budovy.

ks

 1

 

 

 

 

 

 

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 5 900,- €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

09.11.2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.


späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes