telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


4.12.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca  - Lieky a spotrebný zdravotný materiál Technická  Počet  Cena za t.j.  Cena spolu
  jednotka t.j. bez DPH v EUR bez DPH v EUR
Katetér endobronchiálny ks      
Odsávačka ručná ks      
Glukomer + prúžky ks      
Kombituba ks      
Teplomer čelový ks      
Vzduchovod á 3 veľkosti /sada ks      
Nožnice stredné ohnuté ks      
Infúzny set+predlžovačka ks      
i.v. kanyly modré ks      
i.v. kanyly ružové ks      
i.v. kanyly zelené ks      
Mandrén pre i.v. kanyly modré ks      
Mandrén pre i.v. kanyly ružové ks      
Mandrén pre i.v. kanyly zelené ks      
Striekačky 10ml ks      
Polomaska s rezervoárom ks      
Epitympanálny teplomer ks      
Izolačná alufólia ks      
Esmarch (škrtidlo gumové) ks      
Pruban č.8 ks      
Pruban č.6 ks      
Obväz hotový sterilný č.4 ks      
Obväz hotový sterilnýč.2 ks      
Obväz sterilný – 10 cm ks      
Leukoplast 5 cm/5m- hypoalergén.fixač.náplasť transp. ks      
Leukoplast 2,5 cm/5m- hypoalergén.fixač.náplasť transp. ks      
Rýchloobväz 8cm/1m ks      
Spray  Chiraderm -dezinfekcia materiálu ks      
Septonex spray ks      
Adrenalin 1 mg amp. ks      
Atropin 1 mg   amp. ks      
Furosemid 2 ml  amp. ks      
Torecan 1 ml  amp. ks      
Tramal 100mg amp. ks      
Novalgin 1g  amp. ks      
Syntophylin 240 mg amp. ks      
Magnesium 10%  amp. ks      
Opthalmo septonex  kvp. ks      
Aqua p.i.  amp. ks      
 F1/1 250ml - sáčok ks      
Dexamed 8 mg amp. ks      
Glukóza 40% amp. ks      
Berodual spray ks      
Dithiaden amp. ks      
Algifen bal.      
Tensiomin 12,5 mg bal.      
Diazepam 5 mg bal.      
Tramal 50 mg bal.      
Anopyrin 400 mg bal.      
Flonidan bal.      
Endiaron bal.      
Carbosorb bal.      
Nitromint spray ks      
Epipen ks      
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 7 500,- €.
4. Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva v trvaní  2 rokov od podpísania zmluvy.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Plnenie predmetu zmluvy na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.06.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes