telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


5.12.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – pracovný materiál pre pohotovostný sklad Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Prusík  o priemere 6mm kus 1    
Slučka -zelená 120 cm je povrchovo ošetrená elastomérovou -  polyuretánovou vrstvou GEOTHANE.  Spletenec slučky tvorí 12 prameňov,  priemer slučky je 8mm, váha 4KG/100m, medzná sila roztrhnutia 50kN)        
Slučka -  modrá 240 cm je povrchovo ošetrená elastomérovou -  polyuretánovou vrstvou GEOTHANE.  Spletenec slučky tvorí 12 prameňov,  priemer slučky je 8mm, váha 4KG/100m, medzná sila roztrhnutia 50kN)        
Slučka - biela 360 cm je povrchovo ošetrená elastomérovou -  polyuretánovou vrstvou GEOTHANE.  Spletenec slučky tvorí 12 prameňov,  priemer slučky je 8mm, váha 4KG/100m, medzná sila roztrhnutia 50kN)        
Šplhadlo B01 pre jednoduché laná o priemere 8-11 mm použiteľný s karabínou s kruhovým alebo oválnym priemerom 10 – 12mm.        
Kotviaca doska PAW P 63L váha 350 g  používaná na dobudovanie istiaceho stanovišťa, 12 otvorov o priemere 19mm pre vloženie istiacich prostriedkov, medza pevnosti 36 kN.        
Kotviaca doska PAW P 63M váha 210 g  používaná na dobudovanie istiaceho stanovišťa, 7 otvorov o priemere 19mm pre vloženie istiacich prostriedkov, medza pevnosti 36 kN.        
Karabína oceľová M 73 s uzatváraním Screw -Lock        
Kladka s blokantom P 51 pre lana 8 -13 mm, hmotnosť 265 g,  medza pevnosti kladky s blokantom je 4 kN        
Tlmič pádu L 57 , ktorého konce sú ukončené systémom s chráničom, ktorý drží spojovacie prvky vo vertikálnej polohe        
Karabina M33 TL oválny tvar typu OK, pevnosť zatvorená 24kN, otvorená 7kN, rozteč otvorenej západky 19 mm        
Karabína P 15 typu GO pevnosť pozdĺžna 25 kN, maticový uzáver, váha 60g        
Kladka P 50 , pre laná 8-13mm, hmotnosť 185 g, priemer kotúča 38 mm, pevnosť 8 kN        
Dvojkladka  P 66 pre laná 7-11 mm, hmotnosť 135g, priemer kotúčov je 25mm        
Prepravný vak 45 l na materiál s polstrovanými popruhmi na bedrách a chrbte, uzatvárateľný vekom, ktoré má vo vnútri vrecko na zips.        
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 990 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

07.12. 2012 do 12.30 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek predmetu obstarávania.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva  do 31.12. 2012.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. 
Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva na dobu určitú, ktorej čerpanie bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 20.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes