telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


11.12.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

Untitled 1

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
Ponuka č.1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – batoh pre lyžiarsku službu Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Objem 30 l,
Možnosť uchytenia lyží po bokoch a v prednej časti ako aj snowbordu a snežníc,
Odnímateľné puzdro na prilbu,
Upevnenie jedného páru horolezeckých zbraní,
Miesto pre lavínovú lopatu a sondu,Strechové bočné vrecká,
Nepremokavá priehradka na prádlo,
Bočné kompresné popruhy,
Odnímateľný bederný pás,Píštaľka na prsnom popruhu,
Reflexné  prvky s logom HZS a nápisom  Ski Patrol v rozlíšení 3M,
Tri zipsovacie priehradky,Materiál hypalo/balistic,
Predpríprava na vak s vodou,
kus 30   DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 4 080 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk
13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Objednávka.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky.

Ponuka č.2

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – zatepľovacia vrstva Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Bunda je s označením HZS,Materiál 100% grid fleece,Strih regular fit,Čierna farba,Vrecká jedno náprsné a dve bočné, všetky vrecká na zips,Elastické manžety na rukávoch a bedrách kus 106   DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 970 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva s úspešným uchádzačom na obdobie jedného roka odo dňa podpísania KZ. Čerpanie predmetu kúpnej zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

Ponuka č.3

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – pracovný materiál pre JZS Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Slučka speleo C 44 s dvoch slučiek rozdielnych dĺžok 32 cm a 58 cm umožňujúcich manévrovanie na lane, konce sú vybavené chráničom string, ktorý udržuje karabínu v pozdĺžnej osy a chráni pripojovací bod popruhu proti opotrebovaniu. Hmotnosť 90g, pevnosť 22 kN, ks 1    
Speleologické kladivo P 16 na ručné vŕtanie otvorov pre kotviace body. Rukoväť má zabudovaný 13 mm nástrčný kľúč pre 8mm šrouby. Hlava kladiva má otvor pre naviazanie poistnej šnúry, ks 1    
Speleologická samoblokovacia zlaňovacia brzda D 09pracujúca na princípe dvoch kladiek, poskytuje kontrolu zlaňovania, možnosť kedykoľvek zlaňovanie zastaviť pomocou  uvoľnenia páčky, brzdu je možné požiť aj v kombinácii s blokantom pri výstupe. Používa sa pre jednoduché laná 9-12mm. Váha 326 g, ks 1    
Karabína  M 42 pre ukotvenie samoblokovacej zlaňovacej brzdy  na postroj záchranára ako prídavná brzdiaca karabína s háčikom a drôtenou poistkou. Hmotnosť 85 g, pevnosť 25kN, 9kN a 10 kN, ks 1    
Nožný blokant B02 ALA o hmotnosti 120 g pre laná 8-13 mm, ks 1    
Hrudný blokant  B16 AA pre laná 8-13mm o hmotnosti 130g použiteľný s celotelovým alebo hrudným úväzom ks 1    
Nitovacia speleosúprava P08 so samozávrtným expazným nitom priemeru 12 mm pre 8mm šrouby so závitom, ks 1    
Záložná lanová svorka B03 o hmotnosti 188g používaná pri zlaňovaní pre laná 8 -11 mm, ks 1    
Polkruhová maticová spojka P 18 pre spojenie speleologického postroja, ks 1    
Speleologický postroj C 16 s dvojitým pásom o hmotnosti 592 g pre obvod pásu 75 – 103 cm, ks 1    
Celotelový speleologický neoprénový oblek ks 1    
Karbit kg 1    
Stavebné kotvy 12mm x 100 mm s plaketkou ks 1    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 990 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva s úspešným uchádzačom na jeden rok odo dňa podpisu zmluvy. Čerpanie predmetu kúpnej zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

Ponuka č.4

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – Ponožky Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Sada ponožiek pozostáva z lyžiarskych podkolienok a ponožiek. Lyžiarske podkolienky nižšej gramáže v zložení 75 -  85 % merino vlna, 15 -18% nylon, 2-5% lycra, farba sivočierna. Ponožky sivočiernej farby zloženie 60 – 65% merino vlna, 35 -37% nylon, 3-5% lycra. Podkolienky a ponožky majú asymetrickú špičku a svojím tvarom zaisťujú podporu členka a chodidla. sada 326    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 999 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva s úspešným uchádzačom na obdobie jedného roka odo dňa podpísania KZ. Čerpanie predmetu kúpnej zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa. Ponožky budú použité pre príslušníkov HZS a dobrovoľných záchranárov HZS.

Ponuka č.5

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – Termoprádlo vrchné -rolák Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Termoprádlo vrchné, pánsky rolák do chladných podmienok, raglanový rukáv s otvorom na prst,100% merino vlna gramáže 210 - 250. Krátky zips, farba čierna. kus 106    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 8 010 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva s úspešným uchádzačom na obdobie jedného roka odo dňa podpísania KZ. Čerpanie predmetu kúpnej zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

Ponuka č.6

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – Rukavice horolezecké tenké Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Rukavice horolezecké tenké z windstoper materiálu z vystuženou dlaňou a koncami prstov.  pár 326    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 999 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Kúpna  zmluva.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.
10. Doplňujúce doklady a informácie
 
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva s úspešným uchádzačom na obdobie jedného roka odo dňa podpísania KZ. Čerpanie predmetu kúpnej zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa. Rukavice budú použité pre príslušníkov HZS a zmluvných záchranárov HZS.

Ponuka č.7

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – sedací úväz Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Pás a nožné popruhy sú vypolstrované priedyšnou perforovanou penou, kus 106    
Pripojovací most pre optimálnu pohyblivosť pri výstupoch horolezeckou technikou,
Dva postranné polohovacie pripojovacie body prenášajúce váhu rovnomerne okolo pásu pri práci s oporou nôh o podložku,
Zadný pripojovací bod na páse pre pripojenie zadržovacieho spojovacieho prostriedku,
Pás a stehenné popruhy majú samostatné samosvorné pracky DoubleBack,
Štyri pútka na materiál – dve tuhé vpredu, dve pružné vzadu, ktoré neprekážajú noseniu batohu,
Dva otvory pre nosiče materiálu Caritool
 
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 880 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Objednávka.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky.

Ponuka č.8

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052/ 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca – ttičko s dlhým rukávom Technická jednotka Počet t.j. Cena za t.j. bez DPH v Eur Cena spolu bez DPH v Eur
Tričko s dlhým rukávom, dlhým zipsom, náprsné vrecko na zips, odolnosť voči UV žiareniu 50+, plný všesmerný materiál lombardia – zloženie 86% polyamd,14% elastan. Farebná kombinácia oranžovo čierna s logom HZS. kus 326    
        DPH 20%
Cena spolu s DPH        

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9 990 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

13.12. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk
6. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Objednávka.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.
10. Doplňujúce doklady a informácie

Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Tričká budú použité pre príslušníkov HZS ako aj zmluvných záchranárov HZS.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 30.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes