telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


21.7.2005 - Staré Hory - pracovné stretnutie zástupcov zainteresovaných organizácií za účelom posúdenia protilavínových opatrení

V zimnom období lavíny ohrozujú obyvateľov aj návštevníkov obcí Staré Hory a Turecká a spôsobujú nemalé škody na stavebných objektoch a cestných komunikáciách. Za posledné štyri zimné obdobia v týchto lokalitách zahynuli štyri osoby a dve boli ?ažko zranené. Kvôli tomuto sa uskutočnilo v Hornojelenskej doline, v katastri obce Staré Hory, tretie tohtoročné stretnutie zástupcov organizácií spolupracujúcich na projekte protilavínových opatrení. Starostovia obcí, zástupcovia obvodného úradu životného prostredia, obvodného a krajského lesného úradu, obvodného a krajského úradu odboru krízového riadenia, Lesov SR, Správy NP Veľká Fatra, Lesoprojektu Zvolen, Katedry lesníckych stavieb a meliorácií LF TU vo Zvolene a Strediska lavínovej prevencie HZS posudzovali protilavínové opatrenia, ktoré majú zabráni? alebo obmedzi? vznik lavín a tým minimalizova? ohrozenie životov a zdravia ľudí a škody na majetku. Odborníci sa dohodli na ďalšej spolupráci. Podporili vypracovanie projektu biologicko-technických protilavínových opatrení. Schválili predložené návrhy zásahov do štruktúry lesných porastov v daných lokalitách. Projekt protilavínových opatrení bude vypracovaný pod odborným vedením Strediska lavínovej prevencie. Už v najbližšom období bude vykonaný výrub stromov, ktoré budú ponechané v poraste priečne na pozdĺžny profil lavínových žľabov. Budú slúži? ako mechanická zábrana proti plazeniu snehu a vzniku lavín. Na presvetlené miesta budú vysadené sadenice ihličnatých drevín, pretože v týchto porastoch je potrebné zmeni? aj drevinovú štruktútu.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 19.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes