telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


20.4.2006 - Zásahy HZS od 01.01.2006 do 31.03.2006

Za prvé tri mesiace roku 2006 vykonala Horská záchranná služba spolu 1531 zásahov z čoho 1312 bolo zásahov na lyžiarskych tratiach. Najviac zásahov bolo zaznamenaných v lyžiarskych strediskách Jasná v Nízkych Tatrách (562 úrazov) a vo Veľkej Fatre (397 úrazov). Napriek dobrej pripravenosti tratí boli hlavnými príčinami úrazovosti najmä zvýšená návštevnos? v lyžiarskych strediskách, nízka technická úroveň niektorých lyžiarov, či preceňovanie vlastných schopností na svahoch, čo sa prejavilo najmä v zrážkach osôb na tratiach ako najčastejšej príčine úrazov. Najviac vyskytujúcimi sa poraneniami boli: poranenia kĺbov, rôzne zlomeniny a pomliaždeniny.
Vo voľnom teréne mimo lyžiarskych tratí bolo vykonaných spolu 219 zásahov, z čoho najviac úrazov si spôsobili návštevníci hôr pri freeride (106 úrazov), skialpinizme (39 úrazov), turistike (31 úrazov) a pri horolezectve (9 úrazov).
Počas celej zimnej sezóny prevládali všeobecne dobré podmienky na výkon zimných aktivít v horách, čo sa následne prejavilo na zvýšenej návštevnosti horských oblastí, ale aj v náraste úrazovosti v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2005. Kým za 1. kvartál roku 2005 zasahovala HZS v 189 prípadoch, v roku 2006 to bolo v 219 prípadoch, z čoho vyplýva, že úrazovos? síce mierne vzrástla, ale vo väčšine prípadov sa nejednalo o vážne poranenia. Pri zohľadnení uvedených skutočností môžeme predpoklada?, že ľudia viac rešpektovali výstrahy HZS a prispôsobovali svoje športové aktivity zlým poveternostným podmienkach a hrozbám lavínového nebezpečenstva.
Kým za prvé tri mesiace roku 2005 sa vyskytlo spolu 7 smrteľných zranení, v tomto roku za uvedené obdobie HZS neeviduje žiadny smrteľný úraz v horskom teréne. Jediným smrteľným prípadom pri ktorom asistovala HZS bol prípad približne 30-ročnej ženy z Japonska, ktorá bola nájdená v Ondrašovej pri Liptovskom Mikuláši. Ako pravdepodobná príčina smrti bola u nej zistená samovražda.
Od 1. júla 2006 bude záchrana v horách spoplatnená, čo vyplýva z novely zákona o HZS. Keďže niektoré slovenské pois?ovne ako napr. Union, Generali, Allianz už pripravili poistné produkty pre pobyt v horách, apeluje HZS na návštevníkov horských oblastí, aby sa čo najskôr informovali v pois?oviach o týchto nových produktoch. O všetkých novinkách Vás budeme informova? aj na stránke www.hzs.sk.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 15.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes