telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


14.8.2006 - Tlačová správa o činnosti HZS zo dňa 14.8.2006

V období od 1.7.2006 do 31.7.2006 zasahovala Horská záchranná služba 44-krát, čo predstavuje 51 zachránených osôb, 1028 odpracovaných osobohodín a 4390 najazdených kilometrov. V období od 1.7.2006 do 14.8.2006 zasahovala Horská záchraná služba spolu 63-krát. Celkový stav zásahov HZS ku dňu 14.8.2006 je 368. Na základe členenia zásahov podľa legislatívy bolo z celkového počtu 44 zásahov: • v zmysle zákona č.544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov - 40 zásahov, • v zmysle zákona č. 129/2002 Z.z. o IZS v znení neskorších predpisov - 4 zásahy. Z celkového počtu 44 zásahov bolo 8 technických zásahov. Najviac zásahov bolo v oblastnom stredisku HZS Vysoké Tatry - 17, po ňom nasledujú: Malá Fatra - 10, Slovenský raj - 6, Nízke Tatry - 4, Veľká Fatra - 4 a Západné Tatry – 3 zásahy. Skladba postihnutých osôb podľa národnosti je nasledovná: Česká republika - 17 osôb, Slovenská republika - 11 osôb, Poľská republika - 10 osôb, Nemecko – 3 osoby, Maďarsko - 2 osoby, Litva – 2 osoby, Veľká Británia – 1 osoba, ostatné - 5 osôb 22 % zásahov HZS bolo z objektívnych príčin, t.j. príčin, ktoré návštevníci horských oblastí nemali možnos? ovplyvni? a 78 % zásahov HZS bolo zo subjektívnych príčin, t.j. napríklad nedodržanie pokynov HZS, podcenenie meteorologických vplyvov, precenenie vlastných schopností a pod. V zmysle zákona 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov bolo z celkových 40 zásahov pri 15 zásahoch 22 osôb nepoistených, čo predstavuje 54%. Poistených bolo 46 %. Podľa druhu zranenia boli počty úrazov nasledovné: zatvorená zlomenina - 11, otvorená zlomenina – 2, pomliaždenina - 4, poranenie kĺbu - 9, vonkajšie krvácanie - 5, odrenina – 6, polytrauma - 2, smrteľný úraz - 2, iné - 7. Podľa oblastných stredísk HZS bolo od začiatku roka 2006 rozdelenie počtu smrteľných úrazov nasledovné: Malá Fatra – 1, Veľká Fatra – 2, Vysoké Tatry – 5 a Západné Tatry – 1. Z hľadiska výkonu činnosti v horských oblastiach došlo najčastejšie k úrazom pri turistike – 37, všeobecnom pohybe – 11, horolezectve – 3, jaskyniarstve – 1, bicyklovaní – 1, paraglidingu – 1, iné - 4. Podľa účasti jednotlivých zložiek zúčastnených na zásahoch môžeme počty zásahov rozdeli?: HZS - 40, LZZS - 17, DZ - 10, iné - 2. Podiel zložiek na záchrane v horských oblastiach bol nasledovný: HZS 43%, HZS+IZS 5%, HZS + DZ 14%, HZS+LZZS+DZ 9%, HZS+LZZS 20% a LZZS 9%. Celková výška nákladov Horskej záchrannej služby na záchranné akcie od 1.1.2006 do 31.7.2006: HZS – 806 tis. Sk, prevádzkovatelia leteckej techniky – 303 tis.Sk, čo spolu predstavuje: 1109 tis. Sk, (2-krát bolo nasadenie vrtuľníka bez nárokov na vzniknuté náklady + 2-krát Letka MV SR). Počet zásahov podľa výšky nákladov Horskej záchrannej služby môžeme rozdeli? nasledovne: 26 zásahov: 0 – 4500 Sk 12 zásahov: 4501 – 20 000 Sk 5 zásahov: nad 100 000 Sk 8 zásahov: bez (IZS a LZZS) Za zásahy vykonané Horskou záchrannou službou boli uhradené pohľadávky v celkovej výške 510 400 Sk. Neuhradené pohľadávky zatiaľ v dobe splatnosti predstavujú sumu 283 900 Sk. Pohľadávky neuhradené po dobe splatnosti, avšak pois?ovňou uznané, predstavujú sumu vo výške 252 900 Sk a pohľadávky neuhradené po dobe splatnosti predstavujú sumu 61 800 Sk. Neuhradené pohľadávky evidujeme len v prípadoch zahraničných turistov (českí turisti – 6, poľskí turisti – 2, litovskí turisti – 1), slovenskí turisti majú všetky pohľadávky uhradené.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 22.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes