telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


7.1.2007 - Horská záchranná služba v roku 2006

V roku 2006 Horská záchranná služba vykonala zásahy na 1784 osôb, pričom v 1297 prípadoch išlo o zásahy na lyžiarskych tratiach a v 487 prípadoch išlo o zásahy v horských oblastiach. Oproti roku 2005 narástol počet úrazov na lyžiarskych tratiach (867) o 50%  a zároveň klesol počet úrazov v horských oblastiach (718) o 32%. Celý rok 2006 môžeme hodnoti? z pohľadu úrazovosti, hlavne v horskom teréne ako podpriemerný. Samozrejme, v minulosti evidujeme roky s ešte nižšou úrazovos?ou. Napríklad v roku 1990 bolo na celom území Slovenska zaznamenaných spolu 864 úrazov. Napriek nižšiemu počtu úrazov v horskom teréne sme zaznamenali nárast ?ažkých záchranných akcií vo vysokohorskom prostredí, ktoré boli vykonané v komplikovanom skalnom teréne alebo za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok.

Prehľad činností, pri ktorých došlo k úrazu je uvedený v tabuľke č.1:


činnos?

počet úrazov

%

pešia turistika - vychádzková

44

2,47

pešia turistika - horská

168

9,42

lyžovanie zjazdové

1065

59,70

lyžovanie běžecké

3

0,17

snowboarding

211

11,83

lyžovanie mimo zjazd trate

142

7,96

jazda na vleku

2

0,11

nástup a výstup z OHDZ

19

1,07

sánky, boby

3

0,17

paragliding

1

0,06

horský bicykel

4

0,22

iná činnos?

41

2,30

lyžovanie vo voľnom teréne

37

2,07

lyžiarska túra

5

0,28

jazda na snežných vozidlách

1

0,06

výkon povolania

7

0,39

jaskyniarstvo

1

0,06

horolezectvo

30

1,68

 

1784

100

Zranenia, ktoré pri týchto činnostiach vznikli sú uvedené v tabuľke č.2:


zlomenina

441

22,76

pomliaždenina

186

9,60

poranenie kĺbu

745

38,44

rana

259

13,36

miestna omrzlina

2

0,10

celkové podchladenie

2

0,10

zlyhanie činn. srdca

1

0,05

poranenie vnútorných orgánov

8

0,41

bezvedomie

12

0,62

vyčerpanie

5

0,26

mŕtvy

10

0,52

bez poranenia

110

5,68

iné poranenie

72

3,72

choroba

9

0,46

otras mozgu

76

3,92

 

1938

100,00

V roku 2006 vykonávala Horská záchranná služba zásahy v spolupráci s občianskymi združeniami (Horská služba na Slovensku, Horská služba Pieniny, Tatranská horská služba Dobrovoľný zbor) a v súčinnosti so základnými zložkami IZS (PZ SR, ZZS, LZZS).

Spolupráca a súčinnos? je uvedená v tabuľke č.3.

 

Spolu

Horské oblasti

Lyžiarska služba

Zložka

HZS

Zásahy

%

HZS

Zásahy

%

HZS

Zásahy

%

dobrovoľné združenia

1784

196

10,99

487

78

16,02

1297

118

9,10

LZZS

1784

63

3,53

487

45

9,24

1297

18

1,39

Pre porovnanie v tabuľke č. 4 je uvedená spolupráca a súčinnos? v roku 2005.

 

Spolu

Horské oblasti

Lyžiarska služba

Zložka

HZS

Zásahy

%

HZS

Zásahy

%

HZS

Zásahy

%

dobrovoľné združenia

1585

145

9,15

718

89

12,4

867

56

6,46

LZZS

1585

75

4,73

718

65

9,05

867

10

1,15

Súčinnos? s LZZS bola buď ako s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (hradené zo zdravotných pois?ovní) alebo ako s prevádzkovateľom leteckej techniky (hradené postihnutým alebo komerčnými pois?ovňami pri technických zásahoch HZS). Oproti roku 2005 začala súčinnos? aj s LZZS v Žiline, ktorá tam v minulosti absentovala. Súčinnos? mohla by? v niektorých indikovaných prípadoch ešte vyššia, avšak z rôznych príčin nebola letecká technika LZZS poskytnutá.

Rok 2006 rezonoval hlavne z dôvodu zmeny legislatívnych pravidiel. Hlavnou zmenou bolo zavedenie úhrady nákladov za vykonané záchranné a pátracie zásahy. Napriek platnosti tejto zmeny pred letnou sezónou môžeme skonštatova?, že pois?ovne stihli v dostatočnom predstihu pripravi? poistné produkty a návštevníci boli informovaní. Ku koncu roka 2006 bolo poistených 86% návštevníkov (na ktorých boli vykonané zásahy HZS) a vymožiteľnos? pohľadávok sa pohybuje nad 90%. Výraznou mierou k vyššiemu počtu poistených prispeli aj prevádzkovatelia horských dopravných zariadení (TLD a.s., Ski Jasná a.s., Omnitrade a.s., Martinské hole), ktorí v rámci cestovných lístkov poistili návštevníkov  pohybujúcich sa v horských oblastiach.

V roku 2006 Horská záchranná služba vykonala s podporou Programu Iniciatíva Spoločenstva INTERREG IIIA Poľská Republika – Slovenská Republika, implementáciu  Posilnenia spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby, ktorý je spolufinancovaný z fondu Európskej únie. Program prebieha v spolupráci s TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ) a je zameraný na zjednotenie a zlepšenie postupov v horskej záchrane. Ukončenie programu je v roku 2007.
Horská záchranná služba sa taktiež zapojila do Slovenskej rozvojovej pomoci prostredníctvom projektu Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike. Cieľom projektu je poskytnutie zručností a poznatkov Horskej záchrannej služby, čo sa týka štandardných služieb plne uznávaných na medzinárodnej úrovni, transfér zručností a poznatkov v oblasti záchranárskej praxe a zvyšovanie technických kapacít organizácií poskytujúcich horskú záchrannú službu v Kirgizskej republike.

Horská záchranná služba bola zriadená zákonom 544/2003 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Svoju činnos? vykonáva v šiestich oblastných strediskách (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra a Slovenský raj). Súčas?ou Horskej záchrannej služby je aj Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko.
Horská záchranná služba zamestnáva 118 zamestnancov, z toho 95 profesionálnych horských záchranárov.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 18.04.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes