telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


20.3.2008 - Výberové konanie na funkciu: Lekár školiaceho strediska HZS

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na funkciu: Lekár školiaceho strediska Horskej záchrannej služby, miesto výkonu štátnej služby: Vysoké Tatry Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, špecializácia: anesteziológia a resustitácia alebo,anesteziológia a intenzívna medicína alebo,urgentná medicína. Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka preukázaná maturitným vysvedčením alebo vysvedčením o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo inom vzdelávacom zariadení, dokladom o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí, medzinárodne uznávaným certifikátom alebo iným dokladom preukazujúcim ovládanie cudzieho jazyka na stredne pokročilej úrovni. Iné požiadavky: bezúhonnosť spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby trvalý pobyt na území SR slovenské štátne občianstvo prax minimálne 5 rokov licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár vydaná Slovenskou lekárskou komorou vodičský preukaz typu B práca s PC Požadované doklady: písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie profesíjny životopis overená kópia rodného listu overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie trvalého pobytu na území SR potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať výberové konanie Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 01. máj 2008 Žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10. apríla 2008 na adresu: Ing. Viola Zimmermannová Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Vysoké Tatry Na žiadosť doručenú po stanovenom termíne a bez všetkých požadovaných dokladov sa neprihliada. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní písomnou formou. Informácie súvisiace s výberovým konaním poskytne: Ing. Viola Zimmermannová, tel. č. 052/7877733, zimmermannova@hzs.sk

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 22.05.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes